Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасності

В. В. Танчер

Анотація


У статті запропоновано аналіз тенденцій розвитку світової культури,а також мультикультуралізму як такого феномену, що має соціальні, політичні, філософські аспекти. Культурна глобалізація має своїм наслідком низку проблем, котрі потребують соціологічного розгляду з використанням понять «національна ідентичність», «світоглядні суперечності», «етнокультурні анклави», «асиміляція», «багатокультурність», «культурне розмаїття», «космополітизм» тощо. Це дозволяє побачити комплексність рішення цих проблем, плідність використання соціологічного аналізу.

Ключові слова


мультикультуралізм; ідентичність; космополітизм; світобачення; ціннісні орієнтації; глокалізація; глобалізація; суперечності

Повний текст:

PDF

Посилання


Танчер.В. В. Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується / Віктор Танчер // Український інформаційний простір. Науковий журнал. – 2013. – №1, частина 2. – К.: КНУКіМ. – С. 183-191.

Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / Ульрих Бек; пер з нім. О. Юдіна – К.: Ніка-Центр. 2011. – 408 с.

Бауман.З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зігмунт Бауман – За наук. ред. М. Винницького. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 c.

Гелд. Д. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура. / Д. Гелд, Е. Мак Грю, Д. Голдблатт, Дж. Перратон / пер.з анг. Переде слово Ю. Павленка. – К.: Фенікс, 2003. – 580 с.

Бандурка А. С. Строката ковдра мультикультуралізму / А. С. Бандурка; за наук. ред. проф. О. В. Тягла –Харків: Золота миля, 2013. – 198 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.