Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» являє собою збірник наукових праць, який містить результати наукових досліджень з теоретичних і прикладних питань валеологічної освіти та виховання населення з використанням сучасних валеотехнологій. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних та суміжних галузях науки. Видання є фаховим у галузі педагогічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016).

Опубліковано: 2018-06-14

Весь випуск

ВАЛЕОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ — ЧЕРЕЗ ОСВІТУ