Вісник Харківського національного університету серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» являє собою збірник наукових праць, який містить результати наукових досліджень з теоретичних і прикладних питань валеологічної освіти та виховання населення з використанням сучасних валеотехнологій.

Призначається для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних та суміжних галузях науки.
Опубліковано: 2016-12-07

Весь випуск

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я

ВАЛЕОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ