АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ РОДИННИМ ЦІННОСТЯМ ПІДЛІТКІВ СІЛЬСЬКОЇ ТА МІСЬКОЇ ШКІЛ

  • Л. А. Калашнікова
  • О. В. Кабацька
  • В. Г. Пасинок
Ключові слова: підлітки, ціннісні орієнтації, сільська та міська школа, родинні цінності, формування, шлюбно-родинні уявлення, інтерактивне навчання

Анотація

В статті досліджено родинні цінності підлітків сільської та міської шкіл. Проаналізовано джерела для розкриття шлюбно-родинних уявлень та ціннісних орієнтацій підлітків села та міста. Також вивчено процес формування та особливості родинних цінностей підлітків. Розглянуто отримані результати та порівняно показники виявлених цінностей підлітків сільської та міської шкіл, а саме: ставлення до людей,  до дітей, до автономності або залежності подружжя, до розлучення, до любові романтичного типу та заборонності сексу, до грошей, до устрою родини; альтернатива між почуттям обов’язку і задоволенням; оцінка значення інтимної сфери у родинному житті. Практичним значенням одержаних результатів є впровадження отриманої інформації в систему освіти з метою формування образу майбутньої щасливої родини, як унікального соціального інституту та першооснови духовного, економічного та соціального розвитку. Також представлено актуальність впровадження інтерактивного навчання родинним цінностям підлітків. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гончаренко М. С. Валеопедагічні основи духовності: навчальний посібник / М. С. Гончаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 332 с.

Гончаров С. М. Методи та технології навчання в кредитно-трансферній системі організації навчального процессу : навчально-методичний посібник / С. М. Гончаров, В. А. Гурин. – Рівне: Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 2010. – 451 с.

Гончаров С. М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі і організація навчального процесу / С. М. Гончаров. – Рівне : Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 2006. – 172 с.

Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції / [Нестерова Л., Лузан П., Манько В. та ін.] ; за. ред. Л. Нестерової. – К.: ІПТО НАПН України «Педагогічна думка», 2012. – 160 с.

Никифоров Г. С. Диагностика здоровья. Психологический практикум / Никифоров Г. С. – СПб. : Речь, 2011. – 950 с.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

Шевченко Г. П. Система духовно-нравственного развития учащейся молодежи Украины / Г. П. Шевченко // Педагогика, 2008. – № 9. – С. 114–120.

Юферева Т. И. Оценка себя и другого как представителя определенного пола. Формирование личности старшеклассников / Т. И. Юферева. – М. : 1989. – С. 127–135.
Опубліковано
2017-04-28
Як цитувати
Калашнікова, Л., Кабацька, О., & Пасинок, В. (2017). АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ РОДИННИМ ЦІННОСТЯМ ПІДЛІТКІВ СІЛЬСЬКОЇ ТА МІСЬКОЇ ШКІЛ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 21, 121-125. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/8533

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)