ЗАКОНИ РОЗВИТКУ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАКОНІВ

  • О. В. Євсєєва
Ключові слова: закон, закони розвитку людини, здоров’я людини, екологічні закони

Анотація

В цій статті розглядається проблема взаємозв’язків законів розвитку здоров’я людини і проявів екологічних законів. Вказується, що закони розвитку різних природних систем вивчаються фізиками, біологами, екологами. Окремі з них пізнаються ще з шкільних років. Однак, закони розвитку людини відображають взаємодії складових не лише всередині її організму, а й людини із зовнішнім світом. Тому важливим є аналіз законів розвитку здоров’я людини в контексті екологічних законів, оскільки стан здоров’я населення України постійно погіршується. Означені прояви цієї тенденції – надвеликий рівень смертності слов’янських чоловіків, провідні місця серед країн світу за частотою серцево-судинних патологій, онкозахворювань, туберкульозу, венеричних захворювань, вживанням алкоголю, нікотину, наркотиків серед підлітків. Представляється тлумачення за різними словниками сутності понять закон, заповідь. Розглядаються закони екології. Аналізується і порівнюється сутність законів Б. Коммонера, Ж. Кюв’є, Н. Ф. Реймерса, В. І. Вернадського, праслов’янських Заповідей щодо довкілля. У висновку вказується на важливість не лише знань законів розвитку людини, особливостей її здоров’я в контексті екологічних законів і Заповідей щодо довкілля, а дотримання кожною людиною Заповідей і життя згідно законів. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Апанасенко Г. Л. Почему вымирают восточные славяне? / Г. Л. Апанасенко – Сучасні технології досягнення здоров’я та довголіття: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – К. : НМАПО імені П.Л. Шупіка. – 2009. – С. 122–132.

Білявський Г. О. Основи екологічних знань: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй. – К. : Либідь, 1997. – 288 с.

Великий тлумачний словник української мови / Уклад. і гол. ред. В. Т Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Прецн», 2001. – 1440 с.

Джигирей B. C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер / В. С. Джигирей. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 203 с.

Євсєєва О. В. Через знання законів та закономірностей розвитку організму людини до підвищення якості здоров’я та переходу до здорового способу життя / О. В. Євсєєва // Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : Київський інститут соціальних і культурних зв’язків імені святої княгині Ольги, 2007. – С. 176-181.

Енциклопедія політичної думки. Пер. з англ. / Ред. В Скуратівський. – К. : «Дух» і «Література», 2000. – 471 с.

Начала: cб. матер. в 3-х кн. Кн. 1. – Минск : ВЭВЭР, 2003. – 274 с.

Одум Ю. Основы экологии / Ю. Одум. – М. : Мир, 1975. – 740 с.

Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь-справочник. / Н. Ф. Реймерс – М. : Мысль, 1990. – 637 с.

Сантии Веды Перуна. Книга Мудрости Перуна. Круг Первый; Сага об Инглингах. – Омск : Аскор, 1999. 35 с.

Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля. Т.1 – С.-Петербург–Москва : Изданіе поставщиков Двора его императорскаго величества товарищества М. О. Вольфъ, 1903. – 1743 с.

Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – К. : Редакція української енциклопедії, 1986. – 796 с.
Опубліковано
2017-04-28
Як цитувати
Євсєєва, О. (2017). ЗАКОНИ РОЗВИТКУ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАКОНІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 21, 12-18. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/8517