Сучасні проблеми і напрямки розвитку валеології

  • А. Е. Проненко
Ключові слова: валеологія; технологія Wellnеss

Анотація

В Україні філософія Wellnеss порівняно молода, але при цьому інтерес до Wellnеss неухильно зростає. В даний час, коли ритм життя постійно прискорюється, у людини виникає природна потреба привести свій фізичний і душевний стан в гармонію. Один з найважливіших принципів Wellnеss говорить, що перш за все - профілактика захворювання, тому як лікування потребують незрівнянно більших зусиль і витрат, як енергетичних, так і матеріальних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Чумаков Б. Н. Валеология : курс лекций / Б. Н. Чумаков. – М. : Пед. о-во России, 1999. – 405 с.

Юрочкіна С. О. Педагогічні засади валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «загальна педагогіка та історія педагогіки» / С. О. Юрочкіна. – К., 1997. – 21 с.
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Проненко, А. (2018). Сучасні проблеми і напрямки розвитку валеології. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 126-128. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10803