Кваліметрична оцінка впливу провідних чинників довкілля на стан здоровя учнів основної школи

  • Г. П. Андрейко
  • С. Р. Коломієць
  • О. І. Соколова
  • К. Д. Михайленко
Ключові слова: здоровий спосіб життя; кваліметрія; багаторівневий моніторинг; школярі; тривожність

Анотація

Статистичні дані свідчать про погіршення стану здоров’я дітей за період навчання у школі в 4– 5 разів. Проблема здоров’я школярів з розряду педагогічних перейшла в соціальну площину. Перед учителями, батьками й громадськістю постало одне з пріоритетних завдань – виховання здорового покоління. У даній роботі використано метод психолого-педагогічної кваліметрії, що дозволив охарактеризувати різні сторони способу життя учнів і зробити порівняння отриманих показників з параметрами здорового способу життя. Результати психодіагностичних обстежень свідчать про наявність в учнів середньої ланки школи підвищеної тривожності обумовленого низькою кореляцією власного способу життя з принципами ЗСЖ. Показано, що валеопсихологічна просвіта підлітків про засади здорового способу життя є однією з першочергових у вихованні підростаючого покоління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрейко Г. П., Коломиец С. Р., Соколова Е. И. Возрастные особенности формирования скрытых мотиваций в ценностной сфере школьников // Вісник ХНУ, сер. Валеологія. 2014, № 1109. С. 114–119

Гулидов И. Н. Педагогический контроль и его обеспечение: учебное пособие. М. : ФОРУМ, 2005. 240 с.

Діагностичні підходи до визначення стану духовного і морального здоров’я особистості: навч. посіб. для практ. занять / укл. М. С. Гончаренко та ін. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 152 с.

Култашева Н. В. Контроль уровня воспитанности учащихся методом педагогической квалиметрии: дис… канд. пед. наук: 13.00.01: Чебоксары, 2004. 190 c.

Литвинов К. А. Методика оценивания качества теста. Психолого-педагогическая квалиметрия в образовании [Электр. ресурс] // Дата обновления 01.12.2016. URL : helior@yandex.ru. (дата обращения 22.01.2017) 6. Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. СПб. : Питер, 2006. 607 с.

Пацовская Л. В. Режим дня школьника [Электр. ресурс]. // Дата обновления 12.01.2017. URL http://perue.minsk.edu.by/main.aspx?guid=16813. (дата обращения 22.01.2017) 8. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. М.: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 304 с.
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Андрейко, Г., Коломієць, С., Соколова, О., & Михайленко, К. (2018). Кваліметрична оцінка впливу провідних чинників довкілля на стан здоровя учнів основної школи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 86-91. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10793