Визначення функціональної міжпівкульної асиметрії у студентів різних курсів навчання

  • Д. В. Строілова
Ключові слова: функціональні асиметрії головного мозку; моторна асиметрія; сенсорна асиметрія, інтелектуальна асиметрія

Анотація

У статті аналізуються основні способи вивчення функціональної міжпівкульної асиметрії. У зв’язку з інтенсивними змінами, що відбуваються в системі освіти, державою і суспільством зроблений запит на соціально активну творчу особистість. Вимоги, що пред’являються сучасній школі, диктують орієнтування на розвиток продуктивного, творчого мислення, яке дає можливість самостійно здобувати нові знання, застосовувати їх в різноманітних умовах сучасної дійсності. У зв’язку з такими вимогами педагоги повинні бути підготовлені для роботи з студентами, які мають різні способи прийому і переробки інформації (право - і лівопівкульний). У цьому випадку здійснюється ефективний облік індивідуально-типологічних особливостей, що, безумовно, веде до розвитку особистості студента.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения / А. Л. Сиротюк. – М: ТЦ Сфера, 2003. – 288 с.

Антропова Л. К. Функциональная асимметрия мозга и индивидуальные психофизиологические особенности человека [Електронный ресурс] / Л. К. Антропова, О. О. Андронникова, В. Ю. Куликов и др // Медицина и образование в Сибири. – 2011. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-asimmetriya-mozga-i-individualnye-psihofiziologicheskieosobennosti-cheloveka.

Жаворонкова Л. Правши и левши [Електронный ресурс] / Л. Жаворонкова. // Наука в России. – 2007. – №3. – С. 31–37. Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/doc/12221614

Будилова В. Ю. Особенности проявлений асимметрии полушарий головного мозга у детей / В. Ю. Будилова. // Современные научные исследования и разработки Международный электронный научно-практический журнал. – 2016. – №6.

Степанов В. Г. Профориентация. Функциональная асимметрия мозга и выбор профессии. Учебное пособие для вузов /В. Г. Степанов. – М.: Академический проект, 2008. – 446 с.

Хватова М. В. Латеральная организация мозга подростков разных условий обучения и их индивидуальные особенности / М. В. Хватова. // Вестник ТГУ. – 2005. – №3. – С. 303–308.
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Строілова, Д. (2018). Визначення функціональної міжпівкульної асиметрії у студентів різних курсів навчання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 82-85. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10792