Виховання дітей юнацького віку в умовах сім’ї

  • Т. М. Куйдіна
  • О. В. Рассамахіна
Ключові слова: сім’я; діти; батьки; особистість; гармонія; взаєморозуміння

Анотація

Сім’я – це середовище, у якому дитина отримує перші основні правила поведінки, вчиться взаємодіяти в оточуючому її світі згідно зі встановленими в суспільстві нормами. Це досягається насамперед в процесі спілкування. Батьківська любов є основою для формування особистості дитини. Ставлення та поведінка батьків у відношенні до дітей та один до одного сприяє появі у дитини розуміння своєї поведінки до оточення, у дитини формуються перші висновки щодо сімейних і життєвих цінностей. Життя щодня підкидає нам багато різних ситуацій, життєвих спокус. Батькам дуже важливо опинитися в потрібний момент у потрібному місці, щоб допомогти дитині зробити правильний вибір. Завдання дорослого є попередити, пояснити, застерегти та вказати на можливі наслідки, однак дати можливість дитині діяти самостійно. Батьки не повинні виховувати власну дитину в суворості за допомогою покарань. Розумна мати, яка любить свою дитину, не плутає піклування з потуранням примхам, а вимогливість поєднує з повагою до дитини. Батьки, які гарно виховали власну дитину, досягають гармонії в відносинах з нею та живуть з дитиною в любові і дружбі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Реан А. А. Психологія людини від народження до смерті / А. А. Реан. — СПБ.: Прайм - Еврознак, 2002.

Дубровський В. Л. Вплив спілкування в сім’ї на формування особистості дитини / В.Л. Дубровський. — ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасний соціокультурний простір», : Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, 2017.

Режим доступу : http://intkonf.org/dubrovskiy-v-l-vplivspilkuvannya-v-simyi-na-formuvannya-osobistost

Макаренко А. С. Книга для родителей / А. С. Макаренко. — М. : Педагогика, 1988. — 304 с.

Апішева А. Ш. Проблема конфліктних стосунків сучасних підлітків та юнаків з батьками / А. Ш. Апішева. — Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. №2, 2012. Режим доступу: http://pidruchniki.com/18730410/psihologiya/zagalne_ponyattya
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Куйдіна, Т., & Рассамахіна, О. (2018). Виховання дітей юнацького віку в умовах сім’ї. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 65-70. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10789