Рівень придбання знань ЗСЖ учнями ДЮСШ в процесі навчання на відділенні пауерліфтингу ДЮСШ

  • А. О. Житницький
Ключові слова: вихованці ДЮСШ; динаміка чисельності учнів (вихованців); дитячо-юнацькі спортивні школи; знання и навички; рівні навчання и контактів; система навчання; трирівнева модель розвитку вихованців; фізичні, моральні (духовні) сили підлітка

Анотація

У статті представлений аналіз динаміки чисельності учнів КДЮСШ №9 м. Харкова та ДЮСШ м. Первомайський за 2012–2016 рр. Виконаний аналіз динаміки чисельності учнів показав деякі відмінності по роках за вказаний період. Зокрема початкова підготовка в КДЮСШ №9 в 2012 р становила 77,4%. З 2016 року цей показник склав 67,5%. За цей період дівчата в навчальному контингенті становить відповідно17,9%, в 2014 – 33,5% а в 2016 – 23,0%. У спортивній школі міста Первомайський початкова підготовка учнів була приблизно на тому ж рівні, але з більш високим показником по дівчатам: у 2012 – 24,2%, в 2014 – 34,3%, в 2016 – 25,1%. Розроблена автором трирівнева модель набуття знань учнів ДЮСШ на відділенні пауерліфтингу від аналогічних розробок інших авторів відрізняється тим, що в ній вперше в вивченій літературі виділені три рівні навчання і контактів: перший рівень тренер-педагог. Другий рівень – ученьнавчальна група, третій рівень – учень в системі навчально-тренувального процесу ДЮСШ. За ці рівнями в моделі виділено проблеми, які вирішуються в навчально-тренувальному процесі та основні очікувані результати: придбані знання і сформовані рухові навички. В обґрунтованих висновках дана розгорнута характеристика вищевказаних структурних елементів моделі з урахуванням особливостей пауерліфтингу як спортивної дисципліни, по якій функціонують це відділення в ДЮСШ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гончаренко М. С. Валеологічне розвантаження школярів протягом навчального процесу : метод. посіб. [для вчителів загальноосвітніх шкіл] / М. С. Гончаренко, А. М. Іванова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 400 с.

Жамардій В. Критерії та рівні формування спеціальних умінь та навичок студентів вищих начальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу / Валерій Жамардій // Витоки педагогічної майстерності. – 2013. – Вип. 11. – С. 130–135.

Житницкий А. А. Здоровье человека в системе международных оценок качества жизни // Медикобіологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини : зб. – Вип. 16 : Міжнар. наук.-практ. конф. / А. А. Житницкий. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 92–95.

Капко І. О. Пауерліфтинг : навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / І. О. Капко, С. Г. Базаєв, В. Г. Олешко. – ВБ «Аванпост-принт», 2013. – 96 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2013. – 624 с.

Стеценко А. І. Загальні основи дитячого та юнацького пауерліфтингу / А. І. Стеценко, В. Ф. Пилипко, Ван Сінька // Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання. – 2009. – № 9. – С. 11–113.

Стеценко А. І. Пауерліфтинг. Теорія і методика викладання : навчальний посібник / А. І. Стеценко. – Черкаси : Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 460 с.
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Житницький, А. (2018). Рівень придбання знань ЗСЖ учнями ДЮСШ в процесі навчання на відділенні пауерліфтингу ДЮСШ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 40-47. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10783