Особливості методики валеологічної корекції лікувальної фізичної культури при порушеннях постави у дітей

  • В. М. Волошина
Ключові слова: порушення постави; лікувальна фізкультура; кіфотична і сколіотична постава

Анотація

Розглянуто особливості методик ЛФК при порушеннях постави у дітей. Проаналізовано більше двадцяти наукових та науково-методичних джерел. Викладено сучасні погляди на застосування засобів лікувальної фізичної культури та охарактеризовано основні механізми дії фізичних вправ різної інтенсивності при порушеннях постави в залежності від типу та ступеня порушення. Звернено увагу на необхідність вдосконалення методик ЛФК в залежності від віку, статі дітей та підлітків, виду та ступеня порушення постави. Охарактеризовано основні методи оцінки ефективності фізичної реабілітації при даній патології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Альошина А. Профілактика порушень постави у дітей молодшого шкільного віку / А. Альошина, В Петрович // Молода спортивна наука України. – 2006. – Вип. 10. – Т. 4, кн. 2. – С. 136–141.

Бровченко Л. Взаємозв’язок між порушеннями функції зорового аналізатора і поставою у слабозорих дітей молодшого шкільного віку / Л. Бровченко // Молода спортивна наука України. – 2006. – Вип. 10. – Т. 4, кн. 2. – С. 141–146.

Вайнруб Е. М. Гигиена обучения и воспитания детей с нарушениями осанки и больных сколиозом / Е. М. Вайнруб, А. С. Волощук. – К. : Гигиена здоровья, 1988. – С. 13–18.

Войчишин Л. Корекція і профілактика порушень постави у підлітків засобами фізичної реабілітації / Л. Войчишин // Молода спортивна наука України. – 2009. – Т. 3. – С. 35–39.

Грейда Н. Б. Корекція постави підлітків засобами фізичної реабілітації / Н. Б. Грейда, О. С. Грицай, В. У. Кренделєва // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 4. – С. 119–123.

Гукасова Н. А. Реабилитация детей со сколиозом: [учебное пособие] / Н. А. Гукасова. – М. : РМАПО, 1998. – С. 4–12.

Гулбани Р. Ш. Профилактика асимметричной осанки школьников среднего возраста средствами физической реабилитации / Р. Ш. Гулбани, Ю. В. Заед, М. Хагнер-Деренговска // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 3. – С. 42–45.

Данило С. Значення засобів фізичного виховання для корекції порушень постави студентів вищих навчальних закладів / С. Данило // Молода спортивна наука України. – 2006. – Вип. 10. – Т. 4, кн. 2. – С. 274–278.

Егоркин Г. В. Функциональная диагностика нарушений осанки у детей: [методические рекомендации] / Г. В. Егоркин. – Ижевск, 2006. – 26 с.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В. А. Кашуба. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 280 с.

Лечебная физическая культура в педиатрии / Л. М. Белозерова [и др.]. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2006. – 222 с.

Мельник Н. Г. Лечебная физическая культура при сколиотической болезни І–ІІ степени / Н. Г. Мельник // Слобожанський науково-спортивний вісник.– 2013.– № 3 (36). – С. 143–146. 13. Мятига О. М. Фізична реабілітація в ортопедії : [навчальний посібник] / О. М. Мятига. – Харків : СПДФЛ Бровін А. В., 2013. – 132 с.
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Волошина, В. (2018). Особливості методики валеологічної корекції лікувальної фізичної культури при порушеннях постави у дітей. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 33-40. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10781