Польовий аспект ноосферного суспільства: концептуальні засади

  • А. Ф. Бугаев
Ключові слова: закон змін; полівіхревая система «імпульсу-відгуку»; експертноеніологіческій метод; ноосфера; ноосферна освіта

Анотація

Сучасна наука, основи якої покладено в сучасну освіту, ущербна, що визначає і ущербність освіти, що впливає на здоров'я людини і його виживання на планеті. Ущербність науки полягає: 1) в її неповноту, в зацикленості на речовій складової матерії; 2) визнання випадковості Життя у Всесвіті (концепція Великого Вибуху); 3) запереченні Первинною Середовища Миру (концепція вакууму, Ніщо); 4) заперечення душі у людини і живих істот. Т. е., Її загальні теоретичні та методологічні ( «піддавай все сумніву») положення помилкові. Брехня породжує хвороба у людини і суспільства. Звідси і прагнення заборонити валеологію як науку про здоров'я. У статті на підставі визнання різнорідної середовища світу формулюється закон її змін і нове розуміння системи як полівіхревое взаємодія протилежностей циклу змін. На польовій основі системи розглядається ноосфера планети і її вплив на Людство Землі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Постнеклассика: философия, наука, культура. – СПб. : Міръ, 2009. – 672 с.

Пирожкова С. В. Социальное предвидение: специфика и перспективы // Эпистемология: новые горизонты. Материалы конференции 24-25 июня 2010 г. Москва, Институт философии РАН. – М. : Канон, 2011, с. 233-252.

Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. / Н. Н. Моисеев. – М. : Мол. Гвардия, 1990. – 351 с.

Бугаев А. Ф. Глобальная экология: Концептуальные основы / А. Ф. Бугаев. – К. : СПД Павленко, 2010. – 496 с.

Гаряев П. П. Волновой генетический код. / П. П. Гаряяев. – М., 1997. – 108 с.

Гришунин С. И. Возможна ли современная наука без интуиции: Модели творческой интуиции в контексте науки, философии и прогнозирования. Изд. 2-е, испр. / С. И. Гришунин. – М. : ЛКИ, 2008. – 160 с.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека: сб. очерков и эссе. – М. : АСТ, 2002. – 553 с.

Андреев Д. А. Роза Мира. / Д. А. Андреев. – М. : Иной Мир, 1992. – 576 с.

Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 2001. – 376 с.

Пелипенко А. А. Проблема трансперсональности и трансцендирования в свете гипотезы психосферы. Часть 1. / А. А. Пилипенко // Личность. Культура. Общество. 2009. том. XI. Вып. 2 (№№ 48-49), с. 152165.

Бугаев А. Ф. Эниология человека. / А. Ф. Бугаев. – М. : КСП+, 2001. – 320 с.

Блинов В.Ф. Растущая Земля: из планет в звезды / В. Ф. Блинов. – М. : УРСС, 2003. – 272 с.

Гуд Т. Тайны внеземных цивилизаций. Угроза вторжения / Т. Гуд. – М. : Эксмо, 2002. – 384

Кэрролл Ли. Дети «Индиго» / Кэрролл Ли, Тоубер Джен. – К. : София, 2005. – 288 с.

Вёрче Дорин. Кристальные дети. На смену Индиго: Дети – служители Света / В. Дорин. – М. : София, 2008. – 160 с.

Белимов Г. С. Дети индиго в России. Вундеркинды третьего тысячелетия / Г. С. Белимов. – М. : Вече, 2008. – 416 с.

Поляков С. П. Наближаеться індиго цивілізація / С. П. Поляков. // Трибуна, №3–4, 2005, с. 18–19.

Розов М. А. Эпистемология и проблема редукционализма / М. А. Розов. // Эпистемология: новые горизонты. Материалы конференции 24-25 июня 2010 г. Москва, Институт философии РАН. – М. : Канон, 2011, с. 72–94.
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Бугаев, А. (2018). Польовий аспект ноосферного суспільства: концептуальні засади. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 9-17. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10777