Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень

  • Павло Миколайович Артьомов старший викладач кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  • Інна В’ячеславівна Пак кафедра соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: академічна культура, академічна нечесність, академічне шахрайство, вища освіта, студентство

Анотація

Стаття присвячена аналізу деяких результатів двох соціологічних досліджень «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку» та «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу», здійснених соціологами Харківського національного університету імені В.Н Каразіна, відповідно, в 2015 р. та 2016 р. В контексті академічної культури українського студентства схарактеризовано феномен академічної нечесності, форми академічного шахрайства та масштаби їхньої поширеності в системі вітчизняної вищої освіти. Проаналізовано ставлення студентів та викладачів до таких основних практик академічної нечесності, як списування, використання шпаргалок, плагіат. Особливу увагу приділено фактам корупції у вищій школи та оцінкам цього явища суб’єктами освітнього процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Павло Миколайович Артьомов, старший викладач кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології
Інна В’ячеславівна Пак, кафедра соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
аспірант кафедри соціології

Посилання

McCabe, D.L., Trevino, L.K., & Butterfield, K.D. (2001). Cheating in academic institutions: A decade of research. Ethics & Behavior, 11(3), 219-232. [Електронний ресурс] : за даними дослідження. Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.5320&rep=rep1&type=pdf

Brandão M.F., Teixeira A. C. Crime without Punishment: An updated review of the determinants of cheating among university students, FEP Working Papers, no. 191. Porto: Faculty of Economics, University of Porto. (2005). [Електронний ресурс] : за даними дослідження. Режим доступу: http://rci.sagepub.com/content/1/3/198.refs

Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. / Г. Ф. Хоружий. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 320 с.

Бакіров В. С. Університеты «третьей волны»: социокультурная миссия / В. С. Бакиров. – «Universitates». Наука и просвещение. – Харків. - №1. – 2012. — С. 22-30.

Астахова В. И. Академическая культура как фундамент формирования современного специалиста / В. И. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»: [збірник наукових праць] / Харківський гум. ун-т «Народна українська академія». - Харків, 2013. - Т. 19. - С. 21-39.

Ромакін В. В. Мотивації, переконання та поведінка українських і американських студентів бакалаврату щодо норм академічної культури / В. В. Ромакін // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. − 2010. − Педагогіка. − Вип. 123. − Т. 136. − С. 34-41.

Academic dishonesty // URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_dishonesty (дата обращения: 30.11.2014).

Шмелева Е. Д. Академическое мошенничество в современных университетах: обзор теоретических подходов и результатов эмпирических исследований / Е. Шмелева // Экономическая социология. – 2015. – № 2. – Т. 16. – С. 55-70

Ефимова Г. З. Анализ причин академического мошенничества и их классификация / Ефимова Г. З., Кичерова М. Н. // Интернет-журнал «Науковедение». – 2012. – №4(13). – С. 116. – Режим доступу: http://naukovedenie.ru/PDF/24pvn412.pdf
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Артьомов, П., & Пак, І. (2017). Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 37, 234-240. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/8093
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді