Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень

  • Pavlo Artomov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-9154-2846
  • Inna Pak Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-4127-4863
Ключові слова: академічна культура, академічна нечесність, академічне шахрайство, вища освіта, студентство

Анотація

Стаття присвячена аналізу деяких результатів двох соціологічних досліджень «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку» та «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу», здійснених соціологами Харківського національного університету імені В.Н Каразіна, відповідно, в 2015 р. та 2016 р. В контексті академічної культури українського студентства схарактеризовано феномен академічної нечесності, форми академічного шахрайства та масштаби їхньої поширеності в системі вітчизняної вищої освіти. Проаналізовано ставлення студентів та викладачів до таких основних практик академічної нечесності, як списування, використання шпаргалок, плагіат. Особливу увагу приділено фактам корупції у вищій школи та оцінкам цього явища суб’єктами освітнього процесу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Pavlo Artomov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології, artomov@karazin.ua

Inna Pak, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

аспірант кафедри соціології, innapak@karazin.ua

Посилання

McCabe, D.L., Trevino, L.K., & Butterfield, K.D. (2001). Cheating in academic institutions: A decade of research. Ethics & Behavior, 11(3), 219-232. [Електронний ресурс] : за даними дослідження. Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.5320&rep=rep1&type=pdf

Brandão M.F., Teixeira A. C. Crime without Punishment: An updated review of the determinants of cheating among university students, FEP Working Papers, no. 191. Porto: Faculty of Economics, University of Porto. (2005). [Електронний ресурс] : за даними дослідження. Режим доступу: http://rci.sagepub.com/content/1/3/198.refs

Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. / Г. Ф. Хоружий. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 320 с.

Бакіров В. С. Університеты «третьей волны»: социокультурная миссия / В. С. Бакиров. – «Universitates». Наука и просвещение. – Харків. - №1. – 2012. — С. 22-30.

Астахова В. И. Академическая культура как фундамент формирования современного специалиста / В. И. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»: [збірник наукових праць] / Харківський гум. ун-т «Народна українська академія». - Харків, 2013. - Т. 19. - С. 21-39.

Ромакін В. В. Мотивації, переконання та поведінка українських і американських студентів бакалаврату щодо норм академічної культури / В. В. Ромакін // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. − 2010. − Педагогіка. − Вип. 123. − Т. 136. − С. 34-41.

Academic dishonesty // URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_dishonesty (дата обращения: 30.11.2014).

Шмелева Е. Д. Академическое мошенничество в современных университетах: обзор теоретических подходов и результатов эмпирических исследований / Е. Шмелева // Экономическая социология. – 2015. – № 2. – Т. 16. – С. 55-70

Ефимова Г. З. Анализ причин академического мошенничества и их классификация / Ефимова Г. З., Кичерова М. Н. // Интернет-журнал «Науковедение». – 2012. – №4(13). – С. 116. – Режим доступу: http://naukovedenie.ru/PDF/24pvn412.pdf
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Artomov, P., & Pak, I. (2017). Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 37, 234-240. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/8093
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді