Футбольний хуліганізм у медійному просторі: європейський та вітчизняний контексти

  • Pavlo Artomov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, artomov@karazin.ua https://orcid.org/0000-0002-9154-2846
Ключові слова: футбольний хуліганізм, футбольні хулігани, футбольні фанати, масмедіа, медійні стратегії

Анотація

Футбол і все, що його оточує, давно є об'єктом особливої суспільної уваги і інтересу, що знаходить своє відображення на всіх рівнях медійного дискурсу. В масмедіа широко представлено різноманітну інформацію і оцінку подій не тільки на футбольних полях, але й за їхніми межами до, під час та після проведення футбольних матчів. Об'єктом уваги сучасних медіа є не лише люди і події, що безпосередньо пов'язані з футболом, а й футбольні уболівальники, які вже давно стали невід'ємною частиною футболу. При цьому акцент робиться на поведінці найбільш активної і помітної їхньої частини - футбольних фанатах і футбольних хуліганах. Висвітлення в масмедіа проблем, які пов'язані з футбольним хуліганізмом, має свої національні особливості, але, не зважаючи на їх наявність, можна говорити про загальні тенденції, що проявляються незалежно від конкретного національного контексту. Аналіз цих тенденцій, дозволив автору зробити висновок про наявність двох основних медійних стратегй щодо футбольного хуліганізму. Найбільш поширеною в сучасному європейському медійному просторі є стратегія, яка виявляється в зниженні уваги до активності футбольних фанатів і особливо футбольних хуліганів, а у випадках, коли це неможливо, - у безоціночній констатації і інформуванні про наслідки подібної активності. Така реакція масмедіа на футбольний хуліганізм, на думку деяких дослідників, призводить до зниження інтенсивності його проявів. Ще однією досить поширеною стратегією є підвищена увага масмедіа до різноманітних проявів футбольного хуліганізму, яка дуже часто має сенсаційний характер. Результатом реалізації цієї стратегії нерідко стає ескалація проявів футбольного хуліганізму. Особлива ситуація склалася в медійному просторі України, де після активної участі футбольних фанатів і футбольних хуліганів у «революції гідності» та конфлікті на Донбасі, їхні дії отримують позитивну оцінку, а негативні прояви практично не висвітлюються. Незалежно від медійних стратегій та актуальних дискурсів сучасні масмедіа, безумовно, здійснюють суттєвий вплив на розвиток різних соціальних феноменів, зокрема футбольного хуліганізму.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Pavlo Artomov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, artomov@karazin.ua

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Посилання

1. Dunning E., Maguire J., Murphy P., Williams J. The social roots of football hooliganism / E. Dunning, J. Maguire, P. Murphy, J. Williams // Leisure Studies, №1 (2), 1982. – pp.139-156;

2. Kerr J. H. Understanding Soccer Hooliganism / J. H. Kerr - Buckingham: Open University Press. 1994;

3. Redhead S. The sporting life: The realism of the Football Factory / S. Redhead // Soccer and Society № 8(1), 2007 - pp.90-108;

4. Frosdick S. Marsh P. Football hooliganism / S. Frosdick, P.Marsh - London: Willan Publishing. 2005 – 224p.;

5. Horak R. Things change: Trends in Austrian football hooliganism from 1977-1990 / R.Horak // Sociological Review, №39 (3), 1991. – pp. 531-548;

6. Ranc D. Football supporters and violence in the British and French Press / D. Ranc // International Review on Sport and Violence № 3, 2010. - pp. 24-32;

7. Marsh P., Fox K., Carnibella G., McCann J., Marsh J.: Football Violence in Europe / P.Marsh, K.Fox, G.Carnibella, J. McCann, J.Marsh – Електронний ресурс, режим доступу: http://www.sirc.org/publik/football_violence.html
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Artomov, P. (2016). Футбольний хуліганізм у медійному просторі: європейський та вітчизняний контексти. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 92-95. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6542
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства