Диференціація сільських стилів життя в умовах соціальних трансформацій

  • Nadiia Lintsova Umbrella Research, 36Б вул. Саксаганського, Київ, 01033, Україна, nl@um.org.ua
Ключові слова: сільский стиль життя, спосіб життя, перехідні стилі життя, габітус «на землі», габітус «біля землі», габітус «від землі»

Анотація

У статті розглянуті теоретичні і практичні аспекти аналізу сільського стилю життя, зокрема диференціація і поділ сільських стилів життя відповідно до форм зайнятості, територіальної наближенності села до міста тощо. Стаття сфокусована на змісті габітуального виміру стилів життя та аналізі того, як сільський спосіб життя через сільський габітус формує сільський стиль життя, за якою логікою він проявляється в смаках і практиках селян тощо. Зокрема, виокремлено два провідних сільських способи життя – аграрний та неаграрний способи життя, які напряму пов’язані з формами зайнятості, та проміжний (комбінований) спосіб життя (між аграрним та неаграрним). У межах аграрного сільського способу життя виокремлено і розглянуто габітус «на землі» як габітус постійного зв’язку із землею; в межах неаграрного сільського способу життя виокремлено і розглянуто два габітуси відмови від роботи на землі - габітуси «від землі» та «проти землі». Окреслені стилеві стратегії носіїв габітусів проміжного способу сільського життя. В межах теорії наздоганяючої модернізації  запропонована типологія перехідних сільських стилів життя (стиль життя у віддалених селах, стиль життя пересічних сіл, стиль життя у приміських селах). Підкреслено, що наведена диференціація сільських стилів життя може бути застосована для опису  і аналізу актуальних процесів трансформації сільських соціальних спільнот. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Nadiia Lintsova, Umbrella Research, 36Б вул. Саксаганського, Київ, 01033, Україна, nl@um.org.ua

соціолог, дослідник в агенції Umbrella Research

Посилання

1. Стиль человека: психологический анализ / [под ред. А. В. Либина]/ – М. : Смысл, 1998. – 310 с.

2. Образ жизни: теоретические и методологические проблемы социально-психологического исследования / Е.И.Головаха, Л.В.Сохань, В.А.Тихонович и др. – К. : Наук. Думк, 1980. – 299 с.

3. Стиль жизни личности: теоретические и методологические проблемы / Л.В.Сохань, Е.И.Головаха, В.А.Тихонович и др. – К. : Наук. Думка, 1982. – 371 с.

4. Батыгин Г.С. Концептуальная модель образа жизни и система показателей / Г. С. Батыгин // Общественные науки. – 1981. – № 2. – C. 69-82.

5. Общее и особенное в образе жизни социальных групп советского общества / [отв. ред. И. Т. Левыкин] – М.: Наука, 1987. – 137с.

6. Теоретические и методологические проблемы исследования образа жизни. М. : ИСИ АН СССР, 1979. – 189с.

7. Бутенко А. П. Социалистический образ жизни (Методологические проблемы исследования) / А. П. Бутенко, А. С. Ципко, В. П. Киселев. – М., 1975. – 103 с.

8. Alexander J. The Meanings of Social Life: a Cultural Sociology / Jeffrey Alexander. – New York: Oxford University Press. – 2003. – 296 pp.

9. Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность / Дж. Александер // Социологический журнал. – 2012. – № 3. – С. 5-40.

10. Бевзенко Л. Стили жизни переходного общества / Любовь Бевзенко. – К.: Институт социологии НАН Украины. – 2008. – 144 с.

11. Стилі життя: панорама змін / [за ред. М. О. Шульги]. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2008. – 416 с.

12. Головаха Е. Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе / Евгений Головаха, Наталия Панина // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2001. — № 4. — С. 5–22.

13. Кононов И. Ф. Самоидентификация субъекта и топология дискурсивных пространств / Кононов Илья Федорович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2013. – № 23(3). – С. 268-272.

14. Мусієздов О. О. Ідентичність місця як результат середовищної соціалізації / Мусієздов Олексій Олександрович // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2012. – № 993. – Вип. 29. – С. 32-37.

15. Мусієздов О. О. Зміна уявлень суспільства про соціальний простір як прояв символічного аспекту соціальної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.01 / Олексій Олександрович Мусієздов . – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2002 . – 19 с.

16. Буравой М. Транзит без трансформации: инволюция России к капитализму / М. Буравой // Социологические исследования. – 2009. – № 9. – С. 3-12.

17. Тарасенко В. І. Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства (соціотехнологічна парадигма) / В. І. Тарасенко, О. О. Іваненко. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2004. – 576 с.

18. Ахиезер А. С. Между циклами мышления и циклами истории // Общественные науки и современность. — 2002. — № 3. —С. 122—132.

19. Ахиезер А. С. Миграция в российской истории // Полития. — 2004. — № 4. — С. 69—76.

20. Скотт Дж. Моральная экономика деревни / Скотт Дж. // Неформальная экономика. Россия и мир / [под ред. Т. Шанина]. – М.: Логос. – 1999. – С. 541-544.

21. Скотт Дж. Оружие слабых: обыденные формы сопротивления крестьян / Скотт Дж. // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник. 1996. / [под ред. В. Данилова, Т. Шанина]. – М.: Аспект Пресс. – 1996. – С. 26-59.

22. Арутюнян Ю. В. Опыт социологического изучения села / Ю. В. Арутюнян. – М.: Издательство МГУ. – 1968. – 392 с.
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Lintsova, N. (2016). Диференціація сільських стилів життя в умовах соціальних трансформацій. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 68-74. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6539
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства