Символічне насильство як об’єкт соціологічного дослідження: між Бурдьє та Жижеком

  • Dmytro Boiko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, dmitry.n.boyko@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-3425-8555
Ключові слова: символічне насильство, суб’єктивне символічне насильство, об’єктивне символічне насильство, нав’язування

Анотація

У статті аналізується феномен символічного насильства у перспективі синтезу ідей структуралістського конструктивізму П. Бурдьє і психоаналітичного постмарксизму С. Жижека. Наводяться феноменологічні характеристики символічного насильства, що виділяють його з поля суміжних явищ: латентність, прагнення до включення у повсякденність, гетерогенність об'єкта, діалектичний зв'язок з фізичним насильством, транспонування капітальної логіки в його продукуванні та ін. Автор розглядає даний процес на рівні практик, інтерпретуючи його як нав'язування символів і значень у повсякденності для встановлення і підтримання відносин влади. Дається авторське визначення символічного насильства, наводиться класифікація символічного насильства, зокрема виокремлюються такі його різновиди, як суб'єктивне (пряме, конкретне, персоніфіковане) і об'єктивне (системне, породжене самою соціальною структурою). Розглядаються такі змінні у формулі символічного насильства, як суб'єкт, об'єкт, способи і характер нав'язування значень і символів, їх легітимація, відносини влади і панування, які виробляються та відтворюються. Функціонування практик символічного насильства розглядається на прикладі такого кейсу з життя сучасної України, як перейменування об'єктів топоніміки м. Харкова.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Dmytro Boiko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, dmitry.n.boyko@gmail.com

аспірант соціологічного факультету

Посилання

1. Жижек С. О насилии. / С. Жижек; [Ред. А А. Олейников; Пер. с англ. А. Смирнова, Е. Ляминой]. – М.: Европа, 2010. – 184 с.

2. Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье ; [пер. с фр., сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко]. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.

3. Бурдьё П. Воспроизводство: элементы теории системы
образования / П. Бурдье, Ж.-К. Пассерон ; [пер. с франц. Н.А. Шматко]. – М.: Просвещение, 2007. — 267 с.

4. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ / В.Г. Лебедев – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. – 384 с.

5. Перелік перейменувань об'єктів топоніміки м.Харкова // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету [Електронний ресурс] – 20 листопада 2015 р. – Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/document/zaproponovani-nazvi-vulits-yaki-mayut-buti-zmineni-vidpovidno-do-zakonu-ukraini-pro-zasudzhennya-komunistichnogo-ta-natsional-sotsialistichnogo-natsistskogo-totalitarnikh-rezhimiv-v-ukraini-ta-zaboronu-propagandi-ikh-simvoliki-47404.html

6. Шматко Н.А. На пути к практической теории практики / Н.А. Шматко // «Послесловие» к книге П. Бурдьё. Практический смысл / Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, Е.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкин, Н.А. Шматко; Отв. ред. пер. и послесловие Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 548-562.
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Boiko, D. (2016). Символічне насильство як об’єкт соціологічного дослідження: між Бурдьє та Жижеком. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 57-61. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6537
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології