Мультикультуралізм групових відмінностей: соціологічна концепція А. М. Янг

  • Ludmila Lyapina Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 10, вул. 68 Десантників, Миколаїв, 54003, Україна https://orcid.org/0000-0003-2170-2282
Ключові слова: мультикультуралізм, соціальна група, групова диференціація, групова репрезентація, пригноблення, демократизація

Анотація

У статті розглядається концепція мультикультуралізму групових відмінностей американського соціального теоретика А. М. Янг. Підкреслюється, що ця  концепція базується на визнанні різноманітності та відмінності соціальних груп, які є необхідними та бажаними складовими модерних суспільств. Захищаючи політику відмінностей, ідеалу загального універсального громадянства А. М. Янг протиставляє ідеал різноманіття, що уособлюється в ідеалі громадянства, диференційованого по групам та заснованого на груповій репрезентації і правах. Дослідниця розкриває суть групової диференціації як факту суспільного життя; виокремлює основні форми пригноблення, зокрема такі, як експлуатація, маргіналізація, неспроможність, культурний імперіалізм та насильство; визначає механізми групового представництва у контексті демократизації, тобто реорганізації правил прийняття рішень, підкреслює роль міста як взірця соціальної диференціації без домінування та пригноблення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ludmila Lyapina, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 10, вул. 68 Десантників, Миколаїв, 54003, Україна

кандидат політичних наук, доцент, декан факультету соціології, ludmila.lyapina@chmnu.edu.ua

Посилання

1. Глухов А. Политическая гетерогенность и «конституция свободы» / А. Глухов. – Социологическое обозрение. – 2013. – № 2. – Т. 12. – С. 3-15.

2. Голинська Х.О. Концепція громадянства Айріс Маріон Янг / Х.О. Голинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – № 107. Сер. Філософія. Політологія. – С. 51-54.

3. Хомяков М. Б. Брайан Бэрри : либеральный универсализм против мультикультурализма и национализма / М. Б. Хомяков // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2007. – Т. 10. – №1. – С. 74–100.

4. Яценко К.А. Ідентичність як внутрішній аспект мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз / К. А. Яценко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2013. – № 54. – С. 82-90

5. Young I. M. Inclusion and Democracy / Iris Marion Young. – New York : Oxford University Press Inc., 2000 – 304 p.

6. Young I. M. Justice and the Politics of Difference / Iris Marion Young. – Princeton, NJ : Princeton University Press, 1990 – 286 p.

7. Young I. M. Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship [Electr. resurs] / Iris Marion Young // Ethics. – Vol. 99 – No. 2. (Jan., 1989). – P. 250-274. – Аccess mode : http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss /files/Young_Polity_and_Group_Difference_A_Critique_of_the_Ideal_of_Universal_Citizenship.pdf
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Lyapina, L. (2016). Мультикультуралізм групових відмінностей: соціологічна концепція А. М. Янг. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 52-56. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6536
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології