Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу

  • Tatyana Baidak Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, bajdack@list.ru https://orcid.org/0000-0001-7616-0949
  • Victoria Bolotova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, vicblt@mail.ru https://orcid.org/0000-0003-2123-9777
Ключові слова: споживча лояльність, справжня лояльність, латентна лояльність, псевдолояльність, когнітивна лояльність, афективна лояльність, конативна лояльність, активна лояльність, фактори споживчої лояльності

Анотація

Стаття присвячена аналізу феномену споживчої лояльності та факторам, що його зумовлюють. За сучасних умов довгостроковий успіх підприємств – виробників товарів та послуг вже не гарантується тільки ціною або оптимізацією характеристик їхніх продуктів, ключову роль у довгостроковій перспективі відіграє споживач та його лояльне ставлення до продуктів виробників. Лояльність впливає на те, що споживач здійснює покупки і робить це регулярно, витрачає кошти, відчуває позитивні емоції під час споживання, швидко відрізняє улюблений продукт, бренд у конкурентному середовищі від інших. Для того, щоб розвивати і підтримувати лояльність споживачів, важливо враховувати чинники, що змушують споживача бути лояльним. Тому для досягнення бізнес-цілей та підвищення конкурентоспроможності підприємств необхідно враховувати соціальні механізми формування та функціонування споживчої лояльності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Tatyana Baidak, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, bajdack@list.ru

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології і політології

Victoria Bolotova, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, vicblt@mail.ru

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології і політології

Посилання

1. Day G. A two-dimensional concept of brand loyalty. / G. Day //Journal of Advertising Research 1969, 9, pp 29-35.

2. Oliver R. L. Whence Consumer Loyalty? / R. L. Oliver // Journal of Marketing, 1999, Vol. 63, pp. 33–44.

3. Rai A., Srivastava M. Customer Loyalty Attributes: A Perspective [Електронний ресурс] / A. Rai, M. Srivastava Режим доступу: http: //www.nmims.edu/NMIMSmanagementreview/pdf/oct-nov-2012/03-customer-loyalty-attributes

4. Dick A., Basu K. Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework / A. Dick, K. Basu // Journal of the Academy of Marketing Science March 1994, Volume 22, Issue 2, pp 99-113.

5. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы: 2-е издание. / А. Кутлалиев, А. Попов — М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 416 с.

6. Keiningham, Timothy L., Vavra Terry G., Wallard Henri. Loyalty Myths / Keiningham, L. Timothy, Terry G. Vavra, Henri Wallard. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005.

7. Пустынникова Ю. М. Формирование приверженности клиентов [Електронний ресурс] / Ю. М. Пустынникова // Управление магазином. 2005 — № 1, 2. Режим доступу:http://axima-consult.ru/stati-formpriv.html

8. Степченко Т.С. Автореферат диссертации Формирование потребительской лояльности бренду как фактор рыночного развития компаний [Електронний ресурс] / Т. С. Степченко Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-potrebitelskoi-loyalnosti-brendu-kak-faktor-rynochnogo -razvitiya-kompanii

9. Kuusik Andres Affecting customer loyalty: do different factors have various influences in different loyalty levels? [Електронний ресурс] / Kuusik Andres – Tartu University Press, 2007 Режим доступу:http://www.mtk.ut.ee/sites/default/files/mtk/RePEc/mtk/febpdf/febawb58.pdf
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Baidak, T., & Bolotova, V. (2016). Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 47-51. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6535
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології