Проблеми девіантної поведінки і моралі в екзистенціальній соціології Джека Дугласа

  • Andrii Melnikov Київський національний університет імені Тараса Шевченка 58, вул. Володимирська, Київ, 01601, Україна, melnkov@ukr.net https://orcid.org/0000-0001-5415-5030
Ключові слова: Джек Дуглас, екзистенціальна соціологія, девіантна поведінка, мораль, ситуаційна етика, етичний дуалізм

Анотація

У статті розглядається специфіка екзистенціального підходу до проблем девіантної поведінки та моралі в соціології сучасного американського дослідника, засновника каліфорнійської школи Джека Дугласа. Серед основних аспектів цього підходу виділяються акцент на конкретному інтерсуб’єктивному досвіді індивідів у повсякденному житті, а також принцип ситуаційної детермінації смислу, індуктивно спрямований на трансситуаційні смисли взаємодії. Показано, що стосовно проблеми моралі, ситуаціонізм стверджує поняття ситуаційної етики, протиставленої абсолютній, абстрактній етиці. Відзначено, що ключовим для екзистенціального розуміння девіантної поведінки та моралі є феномен етичного дуалізму, що полягає в диференціації публічної і приватної сфер соціального існування та непереборному моральному конфлікті, який не руйнує соціальний порядок завдяки репресивному соціальному контролю та підтриманню ілюзії соціального консенсусу. Запропоновано подальшу інтеграцію наукових ідей Дж. Дугласа в загальну структуру екзистенціальної парадигми в соціології.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Andrii Melnikov, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 58, вул. Володимирська, Київ, 01601, Україна, melnkov@ukr.net

кандидат соціологічних наук, доцент, докторант факультету соціології

Посилання

1. Johnson J. FreedomWorks! The Vision and Broken Heart of Jack D. Douglas / John Johnson // Symbolic interaction. – 2015. – Vol. 38 (2). – P. 285-297.

2. Melnikov A. Jack Douglas and the Existential Sociology Project / A. Melnikov, J. Kotarba // The Interactionist Imagination: Meaning, Situation and Micro-Social Order / [Jacobson M., ed.]. – Copenhagen, Denmark : Hans Reitzel Publishers, 2016 (forthcoming).

3. Existential Sociology / [Johnson J., Douglas J., eds.]. – New York : Cambridge University Press, 1977.

4. Мельников А.С. Калифорнийская школа экзистенциальной социологии: общая характеристика деятельности / А.С. Мельников // Соціологічні дослідження: Збірник наукових праць. – № 11. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С.89-101.

5. Douglas J. The Social Meanings of Suicide / Jack Douglas. – Princeton : Princeton University Press, 1967.

6. Observations of Deviance / [Douglas J., ed.]. – New York : Random House, 1970.

7. Research on Deviance / [Douglas J., ed.]. – New York : Random House, 1972.

8. Theoretical Perspectives on Deviance / [Douglas J., Scott R., eds.]. – New York : Basic, 1972.

9. Official Deviance / [Douglas J., Johnson J., eds.]. – Philadelphia : Lippincott, 1977.

10. Crime at the Top / [Johnson J., Douglas J., eds.]. – Philadelphia : Lippincott, 1978.

11. Douglas J. The Sociology of Deviance / J. Douglas, F. Waksler. – Boston : Allyn and Bacon, 1982.

12. The Sociology of Deviance / [Douglas J., ed.]. – Boston : Allyn and Bacon, 1984.

13. Deviance and Respectability / [Douglas J., ed.]. – New York : Basic Books, 1970.

14. Douglas J. American Social Order / Jack Douglas. – New York : The Free Press, 1971.
15. McHugh P. A common-sense conception of deviance / P. McHugh // Deviance and Respectability / [Douglas J., ed.]. – New York : Basic Books, 1970.

16. Douglas J. The Myth of the Welfare State / Jack Douglas. – New Brunswick : Transaction, 1987.

17. Crime and Justice in American Society / [Douglas J., ed.]. – Indianapolis : Bobbs-Merrill, 1971.

18. Fletcher J. Situation ethics: the new morality / J. Fletcher. – Philadelphia : Westminster, 1966.

19. The Relevance of Sociology / [Douglas J., ed.]. – New York : Appleton-Century-Crofts, 1970.

20. The Impact of Sociology / [Douglas J., ed.]. – New York : Appleton-Century-Crofts, 1970.

21. Freedom and Tyranny: Social Problems in Technological Society / [Douglas J., ed.]. – New York : Alfred Knopf, 1970.

22. The Technological Threat / [Douglas J., ed.]. – Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1971.
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Melnikov, A. (2016). Проблеми девіантної поведінки і моралі в екзистенціальній соціології Джека Дугласа. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 42-46. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6534
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології