«Місто у свідомості його жителів»: робота Ф. Знанецького в контексті розробки соціологічної концепції міської ідентичності

  • Oleksiy Musiyezdov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-2929-7333
Ключові слова: місто, міська ідентичність, міська спільнота, Ф. Знанецький

Анотація

Стаття присвячена роботі Ф. Знанецкого «Місто у свідомості його жителів». Її актуальність аргументується необхідністю розробки соціологічної концепції міської ідентичності, яка в сучасних умовах стає все більш затребуваною. Ця маловідома раніше робота є одним з небагатьох класичних джерел, в яких безпосередньо ставиться питання про міський ідентичності, а її зміст дає матеріал для формулювання важливих теоретичних положень. На основі роботи Ф. Знанецького можна зробити висновки про те, що міська ідентичність поєднує в собі різні способи ідентифікації (неусвідомлене ототожнення та свідомий вибір); що міська ідентичність має риси, характерні і для «контактних» («первинних»), і для «вторинних» груп.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Oleksiy Musiyezdov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна

доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології, musiyezdov@gmail.com

Посилання

1. Ядов В. А. Социальная идентификация в кризисном обществе / В. А. Ядов // Социологический журнал. – 1994. – № 1. – С. 35–52.

2. Мусиездов А. Городу и миру: «маркетинговый» и «психологический» аспекты идентичности города (пример Харькова) / А. Мусиездов // Город как стиль. Статьи и материалы всероссийской научно-практической конференции «ПЕРМЬ КАК СТИЛЬ: формирование современной городской идентичности в России» (Пермь, 13-15 июня 2013 г.). – Пермь : ПГГПУ. – С. 141–144.

3. Микляева А. Городская идентичность жителя современного мегаполиса. Ресурс личностного благополучия или зона повышенного риска? / А. Микляева, П. Румянцева. – М. : Речь, 2011. – 160 с.

4. Proshansky H.M. The city and self-identity / H.M. Proshansky // Journal of Environment and Behaviour. – 1978. – Vol. 10. – Р. 57–83.

5. Breakwell G. M. Social representations and social identity / G. M, Breakwell // Textes sur les Représentations Sociales. – 1993. – Vol. 2(3). – P. 1–217.

6. Lalli M. Urban-related identity: Theory, measurement, and empirical findings / M. Lalli // Journal of Environmental Psychology. – 1992. – Vol 12 (4). – P. 285–303.

7. Pol E. The theoretical background of the city-identity-sustainability network / E. Pol // Environment and Behavior. – 2002. – № 34(1). – P. 8–25.

8. Мусиездов А. Проблематика городской идентичности в социологической классике / А. Мусиездов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2013. – № 1045. – С. 30–36.

9. Вебер М. Город / М. Вебер ; пер. с нем. М. Левиной // Вебер М. Избранное. Образ общества / М. Вебер. – М. : Юрист, 1994. – С. 309–446.

10. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь / Г. Зиммель ; пер. с нем. // Логос. – 2002. – № 3 (34). – С. 1–12.

11. Flanagan W. G. Urban Sociology: Images and Structure / W. G. Flanagan. – Boston : Allyn and Bacon, 1999. – 430 р.

12. Znaniecki F. Miasto w świadomosci jego obywateli / F. Znaniecki. – Poznań : Wydawnictwo Polskiego Instytutu Socjologicznego, 1931. – 141 s.

13. Мусиездов А. Социологическая концепция городской идентичности / А. Мусиездов. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 372 с.

14. Мусієздов О. Три виміри міської ідентичності / О. Мусієздов // Місто й оновлення. Урбаністичні студії / Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні; Редкол.: С. Шліпченко, В. Тимінський, А. Макаренко, Л. Малес, І. Тищенко. — К.: ФОП Москаленко О. М., 2013. – С. 129–139.
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Musiyezdov, O. (2016). «Місто у свідомості його жителів»: робота Ф. Знанецького в контексті розробки соціологічної концепції міської ідентичності. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 36-41. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6533
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології