Базові настанови соціологічного знання та соціальна реальність

  • Andriy Iakovenko Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 59-а пр. Центральний, Сєвєродонецьк 93400, Україна, daoav@rambler.ru
Ключові слова: соціологічна освіта, егалітаризм, соціальна нерівність, споживацтво, вибір, раціональність

Анотація

У статті представлено низку базисних настанов соціологічної науки, що містяться в її теоретичній спадщині. Зокрема, висловлюється думка, згідно з якою більшість класичних соціологічних концепцій за своїми підставами є прогресистськими, егалітаристськими, антиспоживацькими та раціоналістськими. Наводяться аргументи на користь неспівпадіння кожного з цих постулатів з соціальною реальністю. Відзначається, що дисонанс між очікуваннями оновленого стану суспільства і драматизмом сучасних подій може впливати на характер сприйняття навчального матеріалу в контексті підготовки професійних соціологів. Підкреслюється, що у такій ситуації зберігає актуальність складна дилема, що стосується особистісного вибору викладачів соціології: орієнтуватися на етичне «ядро» соціології, яким його представляли засновники соціологічної науки і спадкоємці закладених ними традицій, або активно освоювати навички, що дозволяють скористатися зацікавленістю різних соціальних груп у застосуванні соціологічного інструментарію для подальшого розвитку суспільства споживання: а також збереження і модифікації соціальних нерівностей.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Andriy Iakovenko, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 59-а пр. Центральний, Сєвєродонецьк 93400, Україна, daoav@rambler.ru

доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології

Посилання

1. Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины: коллективная монография / [ под ред. В. С. Бакирова]. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 424 с.

2. Смысловые перспективы обучения/изучения социологии: студентоцентрированное образование : материалы круглого стола «Смысловые перспективы обучения/изучения социологии» [II Конгресса Социологической ассоциации Украины «Социология и общество: взаимодействие в условиях кризиса»],( Харьков, 18 октября 2013 года) // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2014. – № 3. – С. 185-203.

3. Абрахам М. Наша задача усилить роль социологии в формировании справедливого общества / Абрахам М. // Социологические исследования. – 2015. – № 7. – С. 3-5.

4. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / И. Валлерстайн; [пер. с англ. под ред. В. И. Иноземцева]. – М. : Логос, 2004. – 368 с.

5. Кравченко А. С. Політика академічного капіталізму у функціонуванні сучасних українських університетів / Кравченко Андрій Сергійович // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. – Х.: вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Вип. 21. – 2015. – С. 279-284.
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Iakovenko, A. (2016). Базові настанови соціологічного знання та соціальна реальність. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 23-27. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6531
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології