Ключові складові соціальної підтримки дітей в Україні

  • Elena Klymenko Національний інститут стратегічних досліджень, 7А вул. Пирогова, Київ, 01030 Україна, klimenkoelens@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-8560-8642
Ключові слова: соціальний захист, пільги, субсидії, субсидіарії, діти, сім’я, що потрапила в складну життєву ситуацію

Анотація

У статті розглядаються особливості функціонування державної моделі соціального захисту дітей на прикладі системи програм соціальної допомоги сім’ї, що діють в Україні. Автор аналізує її основні характеристики, підкреслюючи як позитивні, так і негативні аспекти. Розглянуто концептуальні положення, правові норми діяльності соціальних програм та принципи державного контролю щодо їхнього виконання. Економічна криза стала поштовхом для проведення низки реформ, результатом чого стало максимальне скорочення державних витрат на соціальну допомогу дітям, що потрапили в складну життєву ситуацію, та сім’ям з неповнолітніми дітьми. Таким чином, засадою існування в Україні державної моделі соціального захисту став такий принцип: одержувачі державних субсидій зобов’язані їх відпрацьовувати.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Elena Klymenko, Національний інститут стратегічних досліджень, 7А вул. Пирогова, Київ, 01030 Україна, klimenkoelens@gmail.com

кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень

Посилання

Бурега В.В. Социология управления / В. В. Бурега. – Донецьк : «Цифрова типографія», 2008. – 440 с.

Губерная Г. К. Социально-экономические асимметрии как проблема совершенствования государственной региональной политики / Г. К. Губерная // Вісник економічної науки України, 2009. – № 54. – С. 35-46.

Ноздріна О. Система державних органів соціального захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / О. Ноздріна // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / голов. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – Вип. 33. – С. 262-271.

Дівіцина Н. Ф. Соціальна робота з неблагополучними дітьми й підлітками / Н. Ф. Дівіцина. – К. : Просвіта, 2012. – 288 с.

Вегера С. Європейські соціальні стратегії і Україна / С. Вегера // Україна: аспекти праці, 2001. – №6. – С.18-29.

Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : зб. док. – К. : АТ Видавництво «Столиця», 1998. – 245 с.

Шульга Т. І. Робота з неблагополучною сім’єю / Т. І. Шульга. – Миколаїв : Дрофа, 2014. – 254 с.

Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edu-law.org.ua/2009/10/zakon-ukrainy-pro-zabezpechennya-organiza cijno-pravovyx-umov-socialnogo-zaxystu-ditej-syrit.html – Назва з екрану.

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edu-law.org.ua/2009/10/zakon-ukrainy-pro-zabezpechennya-organiza cijno-pravovyx-umov-socialnogo-zaxystu-ditej-syrit.html – Назва з екрану
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Klymenko, E. (2015). Ключові складові соціальної підтримки дітей в Україні. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 151-156. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4487
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді