Студентська молодь про соціальні революції в Україні початку ХХІ сторіччя (за результатами аналізу автобіографічних текстів)

  • Liudmyla Iuzva Київський національний університет імені Тараса Шевченка 58, вул. Володимирська, Київ, 01601, Україна, luydmilay@ukr.net https://orcid.org/0000-0003-1448-5478
Ключові слова: соціальна революція, маркери революції, студентська молодь

Анотація

Одним із найвпливовіших суб’єктів революційних подій в Україні останніх 20 років її історії є студентська молодь. З огляду на це, дослідницьку увагу привертають маркери революції, які артикулюються цією групою. У статті викладено основні результати емпіричного соціологічного дослідження автобіографічних текстів студентів. Аналіз отриманих в межах даного дослідження даних, дозволив виокремити низку маркерів, які студентська молодь пов’язує з «помаранчевою революцією» та «революцією гідності», а також виявити відмінності у сприйнятті студентами революційних подій в Україні 2004-2005 рр. та 2013-2014 рр. Здійснений аналіз дозволив також з’ясувати факторну зумовленість відмінностей у баченні студентством двох соціальних революцій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Liudmyla Iuzva, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 58, вул. Володимирська, Київ, 01601, Україна, luydmilay@ukr.net

кандидат соціологічних наук, асистент кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології 

Посилання

Герасімов І. Украина 2014: Первая постколониальная революция [Електронний ресурс] / І. Герасімов // «Україна Модерна»: міжнародний інтелектуальний часопис. – 2014. – Режим доступу: http://uamoderna.com/md/gerasimov-1-postkolonial-revolution.

Майдан-2013: хто стоїть, чому і за що? [Електронний ресурс] // Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». – 2013. – Режим доступу: http://dif.org.ua/en/publications/press-relizy/jsjcosqjfopkqwepkfpk.htm.

Шеек Г. Социальные революции / Г. Шеек // Зависть: теория социального поведения / Пер. с англ. В. Кошкина ; под ред. Ю. Кузнецова. – Москва : ИРИСЭН, 2008. – С. 471–492.

Михайлова О. Революція: поміж меморіальною, позиченою та новою ідентичністю [Електронний ресурс] / О. Михайлова // «Українська правда. Життя». – 2014. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/columns/2014/10/7/181769/.

Когнітивна сфера особистості // Психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. Видання друге, стереотипне ; за ред. Ю. Л. Трофімова. – Київ : Либідь, 2000. – С. 181–336.

Ионин Л. Г. Ритуал-символ-миф / Л. Г. Ионин // Социология культуры: путь в новое тысячелетие : учебное пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Издательская корпорация «Логос», 2000. – С. 123–173.

Предтечі Майдану «Революції на граніті», яку організувала студентська молодь, виповнюється п’ятнадцять років [Електронний ресурс] // «Хрещатик» : газета київської міської ради. – 2006. – Режим доступу: http://www.kreschatic.kiev.ua/print/art/28040.html.

Троян С. С. Цивілізаційно-культурні маркери України у вимірі глобалізації [Електронний ресурс] / С. С. Троян // Чорноморський літопис. – 2010.– Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chl_2010_1_10.pdf.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Iuzva, L. (2015). Студентська молодь про соціальні революції в Україні початку ХХІ сторіччя (за результатами аналізу автобіографічних текстів). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 140-146. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4485
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді