Дискурсивні прояви впливу соціального походження на успіхи в освіті: можливості дослідження

  • Irena Nechitaylo Харківський гуманітарний університет «Народна українська академия», 27 ул. Лермонтовская, Харьков 61024, Украина, nechit@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-0656-0370
Ключові слова: дискурс, освіта, соціальна нерівність, соціальне походження, спосіб використання мови

Анотація

Статтю присвячено розгляду можливостей та результатів дослідження дискурсивних проявів впливу соціального походження на успіхи в освіті. Наголошується, що такий влив спостерігається і в сучасному українському суспільстві, що підтверджують результати досліджень, проведених вітчизняними соціологами в останні роки. Проте досліджень власне дискурсивних проявів  впливу соціального походження на успіхи в освіті в Україні не проводилося. Хоча такі і подібні їм дослідження, на думку автора, можуть бути вельми продуктивними з точки зору виявлення прихованих медіаторів відтворення соціальної нерівності через освіту. У статті описується процедура і представляються результати дослідження, проведеного автором із застосуванням методу, апробованого французькими вченими (П. Бурд’є та ін.). З опорою на результати дослідження робиться висновок про те, що проблема відтворення соціальної нерівності через освіту пов'язана, окрім іншого, зі специфікою освітнього дискурсу і складністю мови освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Irena Nechitaylo, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академия», 27 ул. Лермонтовская, Харьков 61024, Украина, nechit@ukr.net

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології 

Посилання

Бернстайн Б. Класс, коды и контроль: структура педагогического дискурса / Б. Бернстайн. – М. : Просвещение, 2008. – 272 с.

Бурдье П. Воспроизводство: элементы теории системы обра¬зования / П. Бурдье, Ж.-К. Пассерон; Пер. с фр., предисл. Н. А. Шматко. − М. : Просвещение, 2007. − 267 с.

Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ. – Екатеринбург: Изд. Дом «Дискурс-Пи», 2006, – 177 с.

Chouliaraki, L. Media Discourse and the Public Sphere // Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance: Palgrave Macmillan Ltd 2005. Pp. 275 –296.

Discourse and reproduction: essays in honor of Basil Bernstein / by Brian Davies (Author, Editor), Sara Delamont (Author, Editor), Paul Atkinson (Author, Editor), Basil B. Bernstein (Editor). – Cresskill, NJ: Hampton Press, 1995. – 320 р.

Fairclough N. Critical Discourse Analisis / N. Fairclough, R. Wodak // Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. − Vol. 2. Discourse as Social Interaction.− London: Thousand Oaks, 1996. − Pр. 250−273.

Kress G. Ideological Structures in Discourse / G. Kress // Hahdbook of Discourse Analysis. − Vol. 4. Discourse Analysis in Society: Academic Press. – London. − 1985. − Pp. 27 – 42.

Shor I. Empowering education: critical teaching for social change / Ira Shor. − Chicago: University of Chicago Press, 1992. – 225 р.

Tough J. Listening to children talking: A guide to the appraisal of children's use of language / J. Tough. − London: Ward Lock Educational, 1976. − 174 p.

Van Dijk Teun А. Discourse and Context. A sociocognitive approach / А. Van Dijk. − Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – Рр. 22–72.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Nechitaylo, I. (2015). Дискурсивні прояви впливу соціального походження на успіхи в освіті: можливості дослідження. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 130-134. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4483
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді