Проблема досяжності респондентів в умовах гострого соціального протистояння в Україні (за матеріалами досліджень міст пограниччя)

  • Olena Kniazieva Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 24/26, Французький бульвар, Одеса, 65058, Україна, knyazeva.elena.mail@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-5625-768X
Ключові слова: опитування faсe-to-faсe, стандарти якості, коефіцієнти досяжності

Анотація

У статті згідно з міжнародними нормами проведення масових опитувань представлені результати розрахунку коефіцієнтів результативності на прикладі конкретних соціологічних досліджень, проведених в червні та жовтні 2014р. в Бессарабії (Одеська область). Особливу увагу приділено аналізу рівня досяжності (або особливостям реалізації вибірки), найбільш важливими показниками якого визнаються рівень відповідей, коефіцієнти кооперації, відмов і контактів. Також детально проаналізовано причини відмов і соціально-демографічні характеристики респондентів, що відмовилися від участі в опитуванні. Розкриття інформації за вказаними параметрами є необхідною умовою для оцінки адекватності соціологічних досліджень і свідчить про якість виконання дослідницьких процедур.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Olena Kniazieva, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 24/26, Французький бульвар, Одеса, 65058, Україна, knyazeva.elena.mail@gmail.com

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології 

Посилання

Корытникова Н. В. О проблемах в методах и технике опросов / Н. В. Корытникова // Социологические исследования. – 2012. – № 4 – С.153-155.

Большов Е. Риски социологии военного времени \ Зеркало недели. – № 16 – 16 мая – 23 мая – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zn.ua/columnists/riski-sociologii-voennogo-vremeni-145351_.html

Османов Т. Э. Методическое представление общероссийского опроса по мобильным телефонам, или процедуры оценки качества выборочного исследования на примере опроса трудоспособного населения России / Османов Т. Э., Рогозин Д. М. // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2013. – № 2. – С. 40-54.

CASRO – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://c.ymcdn.com/sites/www.casro.org/resource/resmgr/docs/casro_on_definitions_of_resp.pdf

Стандартные определения: систематическое описание диспозиционных кодов и коэффициентов результативности для массовых опросов. 3-е изд. 2004 год /Американская ассоциация исследователей общественного мнения; Пер. с англ. Д. М. Рогозина, Е. М. Киселева // Социологический журнал. – 2005. – № 2. – С.78-96.

Князева Е. В. Социальное самочувствие и уровень политической лояльности украинского населения (на примере малых городов Одесской области) / Князева Елена Владимировна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства – Збірник наукових праць. – Випуск 20. – Харків, 2014. – С.177-183.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Kniazieva, O. (2015). Проблема досяжності респондентів в умовах гострого соціального протистояння в Україні (за матеріалами досліджень міст пограниччя). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 119-125. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4481
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства