Установки на патерналізм та самоорганізацію в українському суспільстві: ціннісний аспект

  • Mariia Kolokolova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень 6, м. Свободи, Харків 61022 Україна, maryko2010@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-1150-9665
Ключові слова: установки на патерналізм, установки на самоорганізацію, цінності, ціннісна теорія Ш. Шварца

Анотація

У зв’язку із соціальними викликами, що постали перед українським суспільством, авторка розглядає два протилежні типи соціальних установок: установки на патерналізм як очікування громадянами допомоги від держави та установки на самоорганізацію як прояв активізації громадянської свідомості та особистісної автономії. Спираючись на ціннісну теорію Ш. Шварца, у статті досліджено ціннісне підґрунтя цих типів установок. Результат переконливо свідчить, що «патерналісти», на відміну від «самоорганізованих», не сприймають цінності ризику та новизни, значимо менше підтримують цінність самостійності, та значимо більше — цінність безпеки. «Патерналісти» швидше не сприймають цінності влади та багатства і гедонізм. Водночас обидві групи високо цінують конформність та традиції, що свідчить про високу значимість цих цінностей в українському суспільстві загалом.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Mariia Kolokolova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень 6, м. Свободи, Харків 61022 Україна, maryko2010@gmail.com

аспірантка кафедри політичної соціології соціологічного факультету

Посилання

Schwartz Sh. H. An overview of the Schwartz theory of basic values [Electronic resource] / Shalom H. Schwartz // Online reading of psychology and culture, 2012. — № 2 (1). Р.11. — Available at : http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=orpc

Головаха Є. Здолавши патерналізм, через 15 років Україна стане самостійною європейською державою [Електронний ресурс] / Євген Головаха. — Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page79-1294.html

Сусак В. І. Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій : дис. ... канд. соціолог. наук : спец. 22.00.03 «Соціальна структура та соціальні відносини» / Сусак Віктор Іванович. – К., 2009. – 365 с.

Шангина Л. Патернализм продуцирует власть [Электронный ресурс] / Людмила Шангина. — Режим доступа: http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page79-1287.html

Шихирев П. Н. Социальная установка / П. Н. Шихирев // Социальная психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. — М.: Аспект Пресс, 2003. — С. 364–376.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Kolokolova, M. (2015). Установки на патерналізм та самоорганізацію в українському суспільстві: ціннісний аспект. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 114-118. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4480
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства