Громадянська непокора як контекст для навколофутбольних субкультур

  • Pavlo Artomov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, artomov@karazin.ua https://orcid.org/0000-0002-9154-2846
Ключові слова: громадянське суспільство, громадянська непокора, навколофутбольні субкультури, футбольні фанати, футбольні хулігани

Анотація

Стаття присвячена аналізу навколофутбольних субкультур як феномену громадянського суспільства, що набуває свого розвитку в сучасній Україні. Зроблено акцент на взаємовідносинах між різними суб'єктами громадянського суспільства. Надано визначення та схарактеризовано феномен громадянської непокори, а також факторів, що сприяють його поширенню в українському суспільстві. Підкреслено зростання значущості неформальних молодіжних об'єднань у цьому процесі. Особлива увага приділена ролі субкультур футбольних фанатів і футбольних хуліганів в реалізації акцій громадянської непокори. Зазначено, що реалізація громадянської непокори навколофутбольних субкультур може мати як позитивні, так і негативні соціальні наслідки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Pavlo Artomov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, artomov@karazin.ua

кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології 

Посилання

Коэн Д. Л. Гражданское общество и политическая теория / Д. Л. Коэн, Э. Арато ; [пер. с англ. ; общ. ред. И. И. Мюрберг ]. – М. : «Весь Мир», 2003. – 784 с.

Нижник Н. Контроль у сфері державного управління / Н. Нижник, О. Машков, С. Мосов // Вісник УАДУ – К., 1998. – № 2. – С. 23–31.

Нікітін В. В. Особливості формування громадянського суспільства в Україні / В. В. Нікітін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. – № 2 (16) : у 2-х ч. – Ч.1. – С. 67–74.

Піча В. М. Політологія : [навч. посібн.] / В. М. Піча, Н. М. Хома – К. : Каравела; Львів, 2000. – 328 с.

Воронов І. О. Виклик «Левіафану» : еволюція і перспективи громадянського суспільства : [монографія] / І. О. Воронов. – К. : Генеза, 2007. – 400 с.

Деметрадзе М. Р. Политико-правовые аспекты гражданского неповиновения / М. Р. Деметрадзе // Полис. – 2007. – № 4. – С. 83-99.

Football Violence in Europe [Електронний ресурс] / [P. Marsh, K. Fox, G. Carnibella, J. McCann, J. Marsh]. – Режим доступу: http://www.sirc.org/publik/football_violence.html

Артьомов П. М. Субкультура футбольних хуліганів: особливості прояву та соціологічного вивчення на пострадянському просторі / П. М. Артьомов // Український соціум: соціологія, економіка, політика // Науковий журнал. – Київ, 2005. – №2-3(7-8) . – С. 20-25.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Artomov, P. (2015). Громадянська непокора як контекст для навколофутбольних субкультур. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 100-103. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4477
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства