Зміст та значення соціальної справедливості в сучасному українському суспільстві (за результатами опитувань населення Галичини та Донбасу)

  • Elena Kuharenko Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 пл. Гоголя, Старобільськ, 92703, Луганська обл., Україна
Ключові слова: справедливість, ціннісні установи, міжрегіональні відносини, Донбас, Галичина

Анотація

У статті аналізуються уявлення про соціальну справедливість в українському суспільстві за результати опитування «Життєві світи Сходу та Заходу України» (травень – червень 2014 р.). Автор на основі концепції справедливості Л. Болтанські та Л. Тевено, запропонував операціоналізацію уявлень про соціальну справедливість в Донбасі та Галичині. У статті порівнюються сприйняття цінностей (зокрема, щастя, справедливості) в Донбасі та Галичині. Підкреслюється, що в масовій свідомості мешканців цих регіонів спостерігається близькість ціннісних установ. У статті автор аналізує релігійні практики на Заході та Сході України. Автор стверджує, що принцип справедливості в суспільстві є пріоритетним для мешканців обох регіонів. Доводиться, що в Донбасі та Галичини домінує єдина абстрактна ідея справедливості, справедливість може бути досягнута завдяки толерантності та взаємопорозумінню у суспільстві. Підкреслюється, що повсякденні практики досягнення справедливості та змістовне наповнення в Галичині та Донбасі відрізняються, що призвело до загострення стосунків між двома регіонами. Проте автор підсумовує, що переважна більшість респондентів Донбасу та Галичини прагнуть згоди між регіонами через компроміс.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Elena Kuharenko, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 пл. Гоголя, Старобільськ, 92703, Луганська обл., Україна

аспірантка кафедри філософії та соціології 

Посилання

Девятко И. Ф. О теоретических моделях, объясняющих восприятие справедливости на микро– и макро–уровнях социальной реальности [Електронний ресурс] / Девятко И. Ф. – Режим доступу: http: // ecsocman.hse.ru/data/2012/02/29/1269104287/Deviatko.pdf.

Кононов І. Ф. Лекційний курс з професійної етики соціолога (рукопис) / І. Ф. Кононов – Л., – 2006. – 45 с.

Кара-Мурза С.Что такое справедливость? [Електронний ресурс] / С. Кара-Мурза. – Режим доступу: http://xn----7sbab8aor3ad3a.xn--p1ai/sites/default/files/SGKM_v_ZHZH_2009_0.pdf.

Програма ВО «Свобода» – Режим доступу: http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/.

Кононов І. Ф. Регіональні авто- та гетеростереотипи Донбасу та Галичини: їх значення в проектах націєбудівництва в Україні / Кононов Ілля Федорович // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 20. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2014. – С. 133 – 142.

Кононов І. Ф. Донбас та Галичина: причини напруженості в стосунках та пошук історичного компромісу / І. Ф. Кононов // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє. – Луганськ, 2006. – С. 5–27.

Кононов И. Ф. Донбас и Галичина в региональной системе Украины [Електронний ресурс] / Кононов И. Ф., Хобта С. В., Щудло С. А. – Режим доступу: http://www.i-soc.com.ua/journal/05_Kononov&Khobta&Schudlo.pdf.

Хобта С. В. Ціннісні орієнтації населення Галичина та Донбасу / С. В. Хобта // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності. Зб. наук. пр. / Науковий редактор І. Ф. Кононов. – Луганськ: Знання, 2007. – С. 242–254.

Вакулова Т. В. Цивілізаційний вимір регіонів та національні інтереси України / Т. В. Вакулова // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності. Зб. наук. пр. / Науковий редактор І. Ф. Кононов. – Луганськ: Знання, 2007. – С. 26–35.

Юрчак Н. М. Східно-Західна парадигма української культури / Н. М. Юрчак // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності. Зб. наук. пр. / Науковий редактор І. Ф. Кононов. – Луганськ: Знання, 2007. – С. 185–190.

Кухаренко О. В. Порівняння уявлень про соціальну справедливість населення Донбасу та Галичини: соціологічний аналіз» (знаходиться у друці в науково-методичному журналі – «Наукові праці». Серія: «Соціологія» Чорноморського державного університету імені Петра Могили).
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Kuharenko, E. (2015). Зміст та значення соціальної справедливості в сучасному українському суспільстві (за результатами опитувань населення Галичини та Донбасу). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 75-81. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4473
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства