Материнські практики та ідентичності: темпорально-просторовий розподіл

  • Vera Kutyreva Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-1637-8927
  • Julia Lavoshnyk Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна
Ключові слова: материнство, материнські ідентичності, материнські практики, темпорально-просторовий розподіл практик материнства, дискурс батьківства

Анотація

У статті представлено аналіз материнських ідентичностей крізь призму темпорально-просторового розподілу повсякденних материнських практик. Описано маркери, за допомогою яких жінки визначають материнські ідентичності, чинники їх конструювання, патерни «ідеальної матусі» та просторово-часовий розподіл повсякденних практик материнства в контексті визначення жінками своєї материнської ролі. Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до вивчення материнства, зокрема, розкрито можливості застосування діяльнісно-структурного підходу до аналізу материнських ідентичностей та актуальність понять «ландшафту турботи», «гетоїзації материнства», «темпоральної бідності» у контексті дослідження сучасних повсякденних материнських практик. Застосування структурно-діяльнісної концепції дозволило здійснити аналіз повсякденних практик материнства у часово-просторовому розрізі, а, відповідно, - виявити основні умови структурування практик материнства жінок з різними сімейними та трудовими  статусами. В роботі підкреслюється, що материнські ідентичності не є жорстко заданими і створюють можливості вибору з досить широкого набору культурних зразків, виступаючи результатом індивідуальних життєвих проєктів. Однією з головних суперечностей сьогодення в цій сфері можна вважати протиріччя між, з одного боку, вимогами ринку праці та процесами індивідуалізації, що спричиняють активне залучення матерів у сферу зайнятості та, з іншого боку, поширенням практик «інтенсивного» та «відповідального» дитиноцентричного материнства в сучасній батьківській культурі. Ці практики стають дедалі інтенсивнішими в сенсі часу, уваги й зусиль, які матері приділяють піклуванню про своїх дітей. У статті робиться висновок, що подібне «інтенсивне материнство» виступає як замісний, компенсаторний механізм функціонування інституту батьківства в умовах незадовільного (недосконалого) соціально-економічного середовища, а також традиційного для нашого суспільства гендерного перекосу на користь жінок у виконанні сімейних обов’язків та батьківських функцій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Vera Kutyreva, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології, доцент кафедри політичної соціології

Julia Lavoshnyk, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

магістерка соціологічного факультету

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-01-11
Як цитувати
Kutyreva, V., & Lavoshnyk, J. (2021). Материнські практики та ідентичності: темпорально-просторовий розподіл. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 45, 69-76. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2020-45-07
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства