Проблема теоретизування про / в соціології та проблематизація соціологічної теорії

  • Alexander Golikov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-6786-0393
Ключові слова: соціологія, теорія, соціологічна теорія, викладання, евристика

Анотація

У статті аналізуються проблеми теоретизування в сучасній соціології, обмеження і проблеми, з якими стикаються соціологи при побудові соціологічної теорії в сучасних умовах. Автор досліджує різні модуси практикування і відтворення теорії в академічній соціології. Аналізується проблема статусу теорії в сучасній соціології, її академічних, дидактичних і соціальних репрезентаціях. Підкреслюється, що службове, підпорядковане, обмежене становище фундаментального осмислення в структурі сучасної соціології є небезпечним для (від)творення самої соціології. Наводяться і аналізуються типові практики і структури використання та (від)творення фундаментальної теорії в сучасній соціологічній науці. Окремий акцент зроблено на дослідженні дидактичних аспектів теоретизування як в аудиторії, так і за її межами. Тут найважливішим сюжетом виявляється зв'язок університетської освіти як виробництва універсального образу людини, з одного боку, і теоретичного, узагальнюючого, абстрагуючого мислення. Крім того, важливим аспектом є проблема соціальної та дисциплінарної ідентичності соціології, використання нею концептуального, категоріального і методологічного арсеналу в аргументації своєї автономності та епістемологічної легітимності. Досліджуються можливості розвитку теоретичного інструментарію соціології з позицій виробництва множинності як умови системного розвитку. Окремий акцент зроблено на ідеологічній, виховній, соціалізаційній, комунікативній функції фундаментальної теорії. Формулюється висновок про можливості та обмеження фундаментального теоретизування в соціології в сучасних соціальних і епістемологічних умовах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Alexander Golikov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

доктор соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-01-11
Як цитувати
Golikov, A. (2021). Проблема теоретизування про / в соціології та проблематизація соціологічної теорії. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 45, 7-15. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2020-45-01
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології