Евристичний потенціал соціологічної концепції Джованні Аррігі в дослідженні статики глобальних (нео)колоніальних систем нерівності

  • Anna Ivanova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, https://orcid.org/0000-0002-6898-7951
Ключові слова: гегемонія, просторове закріплення, накопичення через вилучення, імперіалізм, капіталізм, капіталістичний імперіалізм, системні цикли накопичення, Джованні Аррігі, історична соціологія

Анотація

Стаття присвячена розгляду евристичного потенціалу соціологічної концепції Джованні Аррігі в дослідженні статичного аспекту формування та підтримки глобальних систем нерівності. Для досягнення мети – аналіз застосовності цієї теорії для вивчення названої теми – аналізуються особливості та передумови формування теорії Дж. Аррігі. Здійснюється концептуалізація проблеми неоколоніалізму і глобальної нерівності, робиться спроба поглянути на них через призму теорії Джованні Аррігі. При цьому роботи дослідника розглядаються як макросоціологічні і історико-соціологічні, що відразу поміщає їх у відповідний контекст. Крім того, аналізується марксистський бекграунд автора і його вплив на теорію і методологію дослідника. Стаття розглядає центральні категорії автора і його зв'язок з іншими дослідниками (К. Марксом, В. Леніним, А. Грамші, Х. Арендт, Д. Харві і Ф. Бродель). Робиться спроба оцінити спадкоємність і новизну ідей Дж. Аррігі. Здійснюється аналіз концепції капіталістичного імперіалізму Джованні Аррігі, який він розглядає як основну характеристику сучасного світового порядку. Досліджується процес експансії капіталізму через призму понять, запозичених у Девіда Харві, – просторове закріплення і накопичення через вилучення. Розглядається спосіб легітимації світового капіталістичного імперіалізму на між- і наддержавному рівні. Досліджується робота Дж. Аррігі з поняттям гегемонії і його екстраполяція з групового на наддержавний рівень. Робиться спроба застосувати статичний аспект концепції для пояснення природи і функцій глобальних систем нерівності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Anna Ivanova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,

аспірантка кафедри політичної соціології, a.k.ivanova6@gmail.com

Посилання

Arrighi G. (interviewed by David Harvey) The Winding Paths of Capital. New Left Review. 2009. II(61).

Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений / К. Маркс // Экономическо-философские рукописи 1844 года. Москва : Государственное издательство политической литературы, 1956. С. 519- 642.

Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма. Москва : Издательство политической литературы, 1978. 135 с.

Арриги Дж. Утрата гегемонии II. Прогнозис. 2005. № 3. С. 6-36.

Арриги Дж. Утрата гегемонии I. Прогнозис. 2005. № 2. С. 5-60.

Грамши А. Избранные произведения. Т. 3 Тюремные тетради. Гегемония (гражданское общество) и разделение властей. Москва: Издательство политической литературы, 1959. С. 214.

Harvey D. New Imperialism. New York: Oxford University Press, 2003. 263 p.

Arrighi G. Spatial and Other ‘Fixes’ of Historical Capitalism. Journal of World-Systems Research. 2004. X. 2.

Арриги Дж. Неравенство в доходах на мировом рынке и будущее социализма. Скепсис. URL: https://scepsis.net/library/id_2293.html

Хардт М., Негри A. Империя / пер. с англ., под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. М.: Праксис, 2004. 440 с.

Хомски Н. Создавая будущее: оккупации, вторжения, имперское мышление и стабильность. Развязать войну, чтобы принести «мир» / пер. с англ. Москва : Альпина Нон-Фикшн. 2015. 316 с.

Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Ivanova, A. (2020). Евристичний потенціал соціологічної концепції Джованні Аррігі в дослідженні статики глобальних (нео)колоніальних систем нерівності. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 43(-), 18-25. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-43-02
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології