Гра як елемент дитячої субкультури

  • Mariya Berezetskaya Білоруський національний університет, д. 9, вул. Кальварійська, Мінськ, 220004, Республіка Білорусь, berezeckaya.mary@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-9510-5571
Ключові слова: дети, детская субкультура, игра

Анотація

У статті здійснюється аналіз гри як елементу дитячої субкультури. Підкреслюється, що незалежно від підходів до визначення поняття дитячої субкультури, її сутності та значення в житті дитини, вчені погоджуються, що одним з найважливіших її елементів є гра. На думку автора, гра – це більше, ніж просто розвага для дітей. У процесі гри діти вчаться взаємодіяти з однолітками, пізнавати навколишній світ, сприймати в доступній формі норми та правила поведінки в суспільстві. В житті дітей гра має надзвичайне значення, оскільки до початку навчання в школі вона є основним видом діяльності дитини. Розглядаються підходи до визначення та співвідношення змісту понять «дитяча субкультура» та «дитяча культура» у закордонній та вітчизняній науці; здійснюється аналіз теоретичних розробок зарубіжних учених щодо сутності дитячої культури; описуються види ігор та їхня специфіка; наводяться результати авторського дослідження за даною тематикою; робиться висновок про особливий вплив гри на становлення особистості дитини, формулюються рекомендації батькам щодо ігрової поведінки дитини. Визначається місце гри в структурі дитячої субкультури, підкреслюється її «немонолітний» характер і здатність до змінення під впливом трансформаційних процесів, що відбуваються в суспільстві. Звертається увага на існуючу в даний час тенденцію до проникнення культури дорослих у простір дитячої гри; зазначається, що індустрія дитячих ігор пропонує ігри з готовим сюжетом, а сучасні батьки, які націлені на ранній розвиток дитини і створення навколо неї безпечного середовища, контролюють процес гри і організовують дозвілля дитини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mariya Berezetskaya, Білоруський національний університет, д. 9, вул. Кальварійська, Мінськ, 220004, Республіка Білорусь, berezeckaya.mary@gmail.com

аспірант кафедри соціології факультету філософії і соціальних наук

Посилання

Абраменкова В. В. Детская субкультура: содержание, функции, значение в культуре. Образовательный портал Слово. URL: http://www.portalslovo.ru/pre_school_education/ 36717.php. Дата доступа: 24.09.2018

Mouritsen. F Child culture – Play culture. In: Mouritsen. F, Qvortrup. J (eds) Childhood and Children’s Culture. – Odense: University Press of Southern Denmark, 2002. p. 14–42.

Mintz S. Why the History of Childhood Matters. The Journal of the History of Childhood and Youth. 2012. № 5. P.15-28

Социология дошкольного детства / [Собкин В.С., Скобельцина К.Н., Иванова А.И., Верясова Е.С.]. М.: Институт социологии образования РАО, 2013. 167 с.

Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : монографія / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш та ін. ; наук. ред. А. М. Богуш ; за заг. ред. Н. В. Гавриш. Луганськ: Альма-матер, 2006. 368 с.

Майорова-Щеглова С.Н Детская субкультура – неиституционализированный сектор детства. Социология детства. – URL: http://www.childsoc.ru/doc/child_sub_kult.pdf. – Дата доступа: 25.09.2018

Попкова Т.Д. Современная детская субкультура: социальный аспект коммуникативных связей. Альманах современной науки и образования. 2013. № 8. C. 136-141.

Опубліковано
2019-04-10
Як цитувати
Berezetskaya, M. (2019). Гра як елемент дитячої субкультури. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 72-77. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-12
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді