Академічна нерівність: прояви, фактори актуалізації та теоретичні пояснення

  • Nikita Chikishev Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61002, Україна, n.d.chikishev@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-0694-7399
Ключові слова: академічна нерівність, академічний капіталізм, глобалізація, неолібералізм, світ-система, the world-system

Анотація

У статті аналізується феномен академічної нерівності в умовах глобалізації. Розглянуто передумови виникнення сучасних форм нерівностей в освіті та науці. Окремо розглянуто аспект декларативності офіційного освітнього дискурсу, що відображається у протиріччі між артикульованими пріоритетами і реальністю. Крім цього, відзначено, що офіційному освітньому дискурсу притаманне апологетичне висвітлення тематики рейтингів, що проявляється в спробах їх натуралізації. Схарактеризований евристичний потенціал світ-системного підходу в рамках дослідження проблематики академічного капіталізму. Здійснено аналіз ключових положень концепцій Ф. Броделя, І. Валлерстайна та А. Г. Франка, обґрунтовано їхнє застосування при вивченні відносин нерівності у сфері освіти. Розглянуто основні теоретичні концепти «нерівномірного» розвитку територій, проведено порівняльний аналіз концепцій, запропонована авторська схема дослідження академічної нерівності в умовах глобалізації, заснована на синтезі концепцій світ-системного аналізу та капітального аналізу П. Бурдьє. Проаналізовано роль рейтингів успішності університетів у процесах конструювання академічної нерівності. Наведено авторські визначення понять «академічна нерівність», «конструювання нерівностей» і «академічний капіталізм». Обґрунтовано взаємозв'язок комодифікаційних процесів в освіті та науці із глобалізаційними процесами. Виявлено характерні особливості конструювання академічної нерівності в сучасних умовах. Сформульовано висновок, щодо двоїстої структури академічної нерівності. Зазначені подальші перспективи розробки обраної проблематики в контексті вивчення трансформації інституту освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nikita Chikishev, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61002, Україна, n.d.chikishev@gmail.com

аспірант соціологічного факультет

Посилання

De Maret P. Universities in the world: What for. The world class university and ranking: Aiming beyond status. 2007. P. 31-38.

Дерри К. Лессених Ш., Инга С. Немецкие социологи бойкотируют академический рейтинг. Глобальный диалог. 2013. №3. С. 21-22.

Баталов Э. Я., Никитич Л. А., Фогелер Я. Г Поход Маркузе против марксизма. М: Мысль, 1970. 144 с.

Широканова А. А. Формы глобального академического неравенства в информационном обществе. Философия и социальные науки. 2013. №1. С. 61-68.

Дергачев В. А. Мир-экономика. Геоэкономический словарь-справочник. Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2004. 177 с.

Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск : Полиграмма, 1993. 128 с.

Валлерстайн И. Ленин и ленинизм сегодня и послезавтра. AVA. 2011. URL: https://ava.md/2011/01/21/lenin-i-leninizm-segodnya-i-poslezavtra/.

Валлерстайн И. Социальная наука и коммунистическая интерлюдия или к объяснению истории современности. Полис. 1997. №2. С. 5-13.

Завалько Г. А. Возникновение, развитие и состояние мир-системного подхода. Общественные науки и современность. 1998. №2. 140 с.

Франк А. Развитие неразвитости URL: http://www.left.ru/2005/9/frank126.phtml.

Бурдье П. Поле науки. URL: http://bourdieu.name/content/burde-pole-nauki.

Ben-David J. The Scientist’s Role in Society. The Logic of Personal Knowledge. 1971. P. 117–130.

Опубліковано
2019-04-10
Як цитувати
Chikishev, N. (2019). Академічна нерівність: прояви, фактори актуалізації та теоретичні пояснення. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 67-71. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-11
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді