Типологія ціннісних орієнтацій українців (на основі даних європейського соціального дослідження)

  • Uliana Leshenok Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 64/13, вул. Володимирська. Київ, 01601, Україна, leshenok_u@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-7994-1393
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, кластерний аналіз

Анотація

Стаття присвячена аналізу ціннісних орієнтацій українців на основі даних шести хвиль Європейського соціального дослідження (2004-2012 років). Метою є виявлення структури українського суспільства на основі ціннісних орієнтацій респондентів, отриманих методом опитування. Окремо також аналізується динаміка даної структури протягом 2004-2012 років. Поняття «цінності» у даній стаття визначено у межах теорії Ш. Шварца як бажані цілі, що виходять за рамки конкретних ситуацій, відрізняються одна від одної за своєю значущістю і є керівними принципами в житті людини. У аналізі використовуються десять цінностей Ш Шварца, які згруповані у чотири ціннісні сектори, а саме «Збереження», «Піклування про людей і природу», «Самоствердження» і «Відкритість до змін». Для виявлення структури респонденти були розподілені на три кластери в залежності від рівня вираженості тих чи інших ціннісних орієнтацій. Кластеризація здійснена методом k-means, але кластерні центри задані таким чином, щоб до першого кластеру потрапили респонденти з найбільш вираженими цінностями «Самоствердження» та «Відкритості», до другого кластеру – респонденти з найбільш вираженими цінностями «Піклування» та «Збереження», а до третього кластеру – респонденти, які мають наближені до середніх по масиву значення по усім чотирьом ціннісним секторам. Для кожної хвилі задані власні кластерні центри, виходячи з максимальних, мінімальних та середніх значень у даній хвилі по кожному з ціннісних секторів. В результаті аналізу підтверджена адекватність запропонованого розподілу на три кластери в залежності від рівня вираженості протилежних за своїм мотиваційним наповненням цінностей. Продемонстровано, що отримані кластери відрізняються один від одного за соціально-демографічними характеристиками, а також за рядом соціальних орієнтацій. Найбільш чисельним у кожній з хвиль дослідження є третій кластер, тобто найбільш чисельною групою є респонденти, які не мають яскраво виражених цінностей того чи іншого сектору. Встановлено також, що тенденція зростання вираженості цінностей «Самоствердження» та «Відкритості», яка проявляється по масиву в цілому, спостерігається також у межах першого та третього кластерів, але ціннісні орієнтації другого кластеру лишаються відносно стабільними.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Uliana Leshenok, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 64/13, вул. Володимирська. Київ, 01601, Україна, leshenok_u@ukr.net

аспірантка факультету соціології

Посилання

Campbell J. B., Jayawickreme E., Hanson E. J. Chapter 18 Measures of Values and Moral Personality. Measures of Personality and Social Psychological Constructs, 1st Edition. Academic Press, 2014. 824p.

Rokeach M. The Nature of Human Values. New York: Free Press, 1973. 438 p.

Tuulik K., Õunapuu T., Kuimet K., Titov E. Rokeach’s instrumental and terminal values as descriptors of modern organization values. International Journal of Organizational Leadership, 2016. №5. P.151-161.

Schwartz S. H., Caprara G. V., Vecchione M., Bain P., Bianchi G., Caprara M. G., Cieciuch J. Basic Personal Values Underlie and Give Coherence to Political Values: A Cross National Study in 15 Countries. Political behavioral, 2014. №36, 4. P.899-930.

Schwartz S. H., Cieciuch J. Chapter 8 Values. The ITC International Handbook of Testing and Assessment. Oxford university press, 2016. 496 p.

Hills M. Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. Online Readings in Psychology and Culture, 2002. №4,4. P.1-14.

Schwartz S. H. A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology, 2006. № 5, 2-3. P.137-182.

Hitlin S., Piliavin J. A. Values: Reviving a Dormant Concept. Annual Review of Sociology, 2004. №30. P.359-393.

Hofstede G. Culture and Organizations. International Studies of Management & Organization, 1980/1981. №10,4. P.15-41.

Магун В., Руднев М., Шмидт П. Европейская ценностная типология и базовые ценности россиян. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии, 2015. №3-4(121). С.74–93.

Lee J. Schwartz values clusters in the United States and China. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2011. №42. P.234–252.

Moors G. B. D., Vermunt J. Heterogeneity in post-materialist value priorities. Evidence from a latent class discrete choice approach. European Sociological Review, 2007. №23. P.631–648.

Schwartz S. H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2012. № 2, 1. P.1-20.

Головаха Е., Панина Н. Постсоветская деинституционализация и формирование новых социальных институтов в Украине. Социология: теория, методы, маркетинг, 2001. № 4. С. 5-22.

Левченко О. Деякі аспекти трансформацій системи політичних цінностей сучасних українців. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 2010. Т. 149. №137. С. 11-13.

Опубліковано
2019-04-10
Як цитувати
Leshenok, U. (2019). Типологія ціннісних орієнтацій українців (на основі даних європейського соціального дослідження). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 56-61. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-09
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства