Проблеми соціального захисту інтересів родин, що виховують дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими можливостями здоров’я

  • Lyudmila Kalashnikova Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 10, вул. 68 Десантников, Миколаїв, 54003, Україна, lvkalashnikova198@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-9573-5955
Ключові слова: соціальний захист, діти з інвалідністю, діти з обмеженими можливостями здоров’я, інклюзія

Анотація

Статтю присвячено аналізу проблем соціального захисту сімей, які виховують дітей з вадами здоров’я. Представлено дані офіційної статистики по Україні в цілому, по Миколаївській області та м. Миколаїва, зокрема, щодо кількості дітей з інвалідністю та причин первинної дитячої інвалідності, а також результати соціологічного опитування батьків, що мають дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими можливостями здоров’я, проведеного у січні-травні 2018 р. у м. Миколаєві. Акцентовано увагу на необхідності окреслення основних перешкод на шляху забезпечення соціального захисту інтересів зазначеної категорії населення. Підкреслено, що завдяки здійсненому дослідженню було виявлено чимало гострих проблем, які, зокрема, стосуються якості надання медичних, соціальних, освітніх послуг, можливості відвідування реабілітаційних закладів, організації дозвілля особливих дітей, а також визначено прийнятні види та форми навчання дітей з інвалідністю різних груп захворювань. Запропоновано заходи, спрямовані на підвищення ефективності соціальної політики щодо підтримки родин, що виховують дітей з інвалідністю. Сформульовано висновки щодо актуального стану роботи більшості територіальних центрів реабілітації дітей з інвалідністю, зокрема її спрямованості переважно на задоволення потреб дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату та кістково-м’язової ситами. Окреслено перспективи подальших емпіричних досліджень з  обраної проблематики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Lyudmila Kalashnikova, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 10, вул. 68 Десантников, Миколаїв, 54003, Україна, lvkalashnikova198@gmail.com

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології

Посилання

Довідники. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2017 р. Офіційний сайт Центру медичної статистики МОЗ України. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/statdov.html

Соціальний захист населення: статистичний збірник ; відпов. за вип. О. О. Кармазіна. К.: Державна служба статистики України, 2017. 123 с.

Статистична інформація. Офіційний сайт Головного управління статистики в Миколаївській області. URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua.

Слабкий Г. О., Шафранський В. В., Дудіна О. О. Інвалідність дітей як проблема громадського здоров’я: профілактика та забезпечення ефективної реабілітації. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2016. № 3 (69). С. 4-9.

Українська база медико-статистичної інформації «Здоров’я для всіх». URL: http://medstat.gov.ua/ukr/news.html?id=203.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. Шафранського В. В.; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ, 2016. 452 с.

Реабілітація осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю: статистичний збірник. К.: Відділ реабілітаційних послуг та зайнятості осіб з інвалідністю Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю при Мінсоцполітики України, 2018. 163 с.

Актуальні питання соціалізації дітей із особливими освітніми потребами : інструктивно-методичний лист / укл. О. О. Мілєйко. Миколаїв : ОІППО, 2017. 32 с.

Колупаєва А. А., Луценко І. В. Нормативний бюлетень: Аналіз міжнародного законодавства з питань інклюзивної. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 2016. Вип. 11. С. 242-260.

Опубліковано
2019-04-10
Як цитувати
Kalashnikova, L. (2019). Проблеми соціального захисту інтересів родин, що виховують дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 49-55. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-08
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства