Тенденції розвитку громадських організацій у сучасній Україні

  • Iryna Yevdokymova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, пл. Свободи, Харків, 61002, Україна, i.yevdokimova@karazin.ua https://orcid.org/0000-0001-7099-757X
  • Inna Vitkovska Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, пл. Свободи, Харків, 61002, Українаi.vitkovskaja@karazin.ua
Ключові слова: громадська організація, волонтерська діяльність, громадянське суспільство, тенденція

Анотація

Стаття присвячена аналізу  тенденцій розвитку  громадських організацій в Україні, які є елементом громадянського суспільства та каталізатором його становлення. Проаналізовано результати статистичних та соціологічних досліджень, які були проведені в Україні з 2014 року Державною службою статистики України, Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Українським центром економічних та політичних досліджень імені О. Разумкова, Київським міжнародним інститутом соціології, Європейською дослідницькою асоціацією (ERA) та дослідницьким центром GfK Ukraine щодо кількості зареєстрованих громадських організацій, основних напрямів їхньої діяльності та участі в ній громадян, джерел фінансування, рівня довіри до громадських організацій з боку населення України тощо. На основі вторинного аналізу результатів емпіричних соціологічних та статистичних досліджень визначено головні тенденції розвитку громадських організацій в Україні, а саме: зростання кількості зареєстрованих громадських організацій; збільшення кількості організацій, які орієнтовані на вирішення проблем військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які постраждали від конфлікту на сході України; збільшення обсягів фінансування громадських організацій переважно за рахунок надходжень від міжнародних благодійних організацій-донорів; поширення практик волонтерської діяльності серед населення України; зростання рівня довіри населення України до діяльності волонтерів та громадських організацій тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Iryna Yevdokymova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, пл. Свободи, Харків, 61002, Україна, i.yevdokimova@karazin.ua

кандидат соціологічних наук, в. о. завідувача кафедри соціології управління та соціальної роботи, доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи

Inna Vitkovska, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, пл. Свободи, Харків, 61002, Українаi.vitkovskaja@karazin.ua

аспірантка соціологічного факультету, викладач, соціологічний факультет, кафедра соціології управління та соціальної роботи

Посилання

Благодійність і волонтерство-2016: результати соціологічного дослідження. Київ, 2016. URL: https://dif.org.ua/article/blagodiynist-i-volonterstvo-2016-rezultati-sotsiologichnogo-doslidzhennya (дата звернення: 28.07.2018).

Вітковська І. М. Громадська організація: теоретичні основи визначення // Габітус. 2018. Вип. 6. С. 36–39.

Волонтерство в Україні: загальнонаціональне дослідження. Київ, 2015. 32 с.

Волонтерський рух в Україні. GfK Ukraine, 2014. URL: https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content_import/2015-09 01_press_releases/data/ua/Documents/Presentations/report_vyshlisky.pdf (дата звернення: 28.07.2018).

Громадянське суспільство в 2018-му: нові виклики, нові завдання. Публічна дискусія до 25-річчя «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва». Київ, 6 березня 2018. URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/13963398165a9eef1b022177.77359526.pdf (дата звернення: 25.07.2018).

Державна служба статистики України. Офіційний веб-портал. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 24.07.2018).

Довіра до соціальних інституцій та груп. Київ : Київський міжнародний інститут соціології, 2015. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=579&page=1 (дата звернення: 28.07.2018).

Міністерство соціальної політики. Офіційний веб-портал. URL: https://www.msp.gov.ua (дата звернення: 24.07.2018).

НДО у зовнішньому середовищі: організаційні проблеми та можливості розвитку: аналітичний звіт за результатами комплексного дослідження, проведеного на замовлення Форуму НДО в Україні. Київ, 2018. 47 с. URL: http://www.ngoforum.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/NGOF_NGOsanalysis.pdf (дата звернення: 25.07.2018).

Опитування громадської думки для оцінки змін в обізнаності громадян щодо громадських організацій та їхньої діяльності. Pact Inc., 2015-2018. URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/11840830095b58982de29a54.07265026.pdf (дата звернення: 24.07.2018).

Про діяльність громадських організацій в Україні у 2017 році: стат. зб. / Держ. служб. статистики України. Київ, 2018. 75 с.

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2017. 56 с.

Результати національних щорічних моніторингових опитувань 1992-2016 років. Київ : Інститут соціології НАН України, 2017. URL: http://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/dodatki2016.pdf (дата звернення: 24.07.2018).

Ставлення громадян України до суспільних інститутів, електоральні орієнтації: результати соціологічного дослідження. Київ : Центр Разумкова, 2017. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/Press0417.pdf (дата звернення: 28.07.2018).

Степаненко В. П. Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ : Інститут соціології НАН України, 2015. 420 с.

Україна у цифрах 2016: стат. зб. / Держ. служб. статистики України. Київ, 2017. 240 с.

Опубліковано
2019-04-10
Як цитувати
Yevdokymova, I., & Vitkovska, I. (2019). Тенденції розвитку громадських організацій у сучасній Україні. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 42-48. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-07
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства