Глобальна криза сучасних трудових практик як джерело відтворення міжкультурних конфліктів, соціального ризику та соціальної напруженості

  • Volodymyr Sudakov Київський національний університет імені Тараса Шевченка 58, вул. Володимирська, Київ, 01601, Україна, vl_sudakov@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-2032-1093
Ключові слова: глобалізація, праця, розподіл праці, соціальна інтеграція, соціальний конфлікт, міжкультурний конфлікт, соціальна напруженість, соціальний простір, публічний простір

Анотація

У статті представлена розробка аналітичного соціологічного підходу, який спрямований на наукове дослідження соціальних детермінант глобальної кризи сучасних трудових практик, що стала джерелом нових соціальних конфліктів, соціального ризику та соціальної напруженості. Аргументована значущість розвитку соціологічних досліджень, які спрямовані на створення нової концептуальної бази розуміння праці як фундаментального транскультурного стимулу ресурсного розвитку сучасних суспільств та важливого чинника підтримки та посилення інтегративних засад їх соціального та публічного простору. Констатовано, що процес створення такої концептуальної бази передбачає активне введення у науковий обіг таких понять як «соціальний простір», «публічний простір», «міжкультурний конфлікт», «соціальна напруженість». Здійснено аналіз спеціалізованих концепцій соціального та публічного простору, які були розроблені у західній соціології для пояснення специфіки конфліктних проявів в індивідуальних та колективних трудових практиках. Доведена необхідність подальшого розвитку наукових досліджень нових міжкультурних конфліктів, проявів соціального ризику та форм соціальної напруженості в індивідуальних та колективних трудових практиках, які відтворюються у полікультурному публічному просторі сучасних суспільств. Надані докази, що формування та відтворення міжкультурних конфліктів в системі трудових практик обумовлюється впливом фонової та протестної форм соціальної напруженості, які реально є суперечливими проявами посилення як процесів соціального відторгнення, так і неефективного соціального включення працездатного населення в існуючі інституціональні системи трудової діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Volodymyr Sudakov, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 58, вул. Володимирська, Київ, 01601, Україна, vl_sudakov@ukr.net

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедрою теорії та історії соціології факультету соціології

Посилання

Sudakov V.I. The global determinates of the conflict interactions in the contemporary models of employment. Public management. 2017. N3 (8). P. 335-342.

Johnson B.V. Pitirim A. Sorokin on Order, Change and the Recostruction of Society. Comparative Civilizartion Review. 1999. N 41. P. 25-41.

Bourdieu P. The Social Structures of the Economy. Cambrige: Polity Press, 2005. 240p.

Habermas J. The Structural Transformations of the Pubic Sphere. Cambrige (Mass): The MIT Press, 1991. 301p.

Habermas J. The Divided West. Cambrige; Polity press, 2006. 224p.

Аrcher M. The sociological approach to the tension between equality and social inequality. The Study of the Tension between Human Equality and Social Inequalities. From the Perspectives of the Various Social Sciences. Vatican city: Academy of Political Sciences, 1996. Acta 1. P.81-99.

Atkinson A.B. Social exclusion, Poverty and Unemployment. Exclusion, Employment and Opportunity J. Hills eds. London: School of Economic and Political Science, 1998. P. 1-20.

Sorrells K.S. Intercultural Communication, Globalization and Social Justice. (2nd ed,). Los Angeles: Sage publ. 2016. 331p.

Bouget D. Social Tension: some general elements. Oslo: The Peace Institute. 2008 35p.

North D. C., Wallisd J. J., Waingast B. B. Violence and Social Orders. A conceptrual framework for interpreting recorded human history. N.-Y.: Cambrige univ. press. 2013. 320 p.

Urry J. Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century. London: Routledge. 2000. 266 p.

Beck U. World at Risk. London: SAGE Publ. 2009. 226p.

Latour B. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory. N.-Y.: Oxford: Univ.press. 2005. 303p.

Bauman Z. Individulized Sosiety. Cambrige: Polity press. 2008. 272p.

Опубліковано
2019-04-09
Як цитувати
Sudakov, V. (2019). Глобальна криза сучасних трудових практик як джерело відтворення міжкультурних конфліктів, соціального ризику та соціальної напруженості. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 6-10. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-01
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології