Впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологій в освітній процес

  • Сергій Васильович Дядюн Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: інформаційні технології, освітній процес, система освіти, інформатизація, компʼютеризація

Анотація

Інформаційні технології значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням обсягу навчального матеріалу та зменшенням часу на його засвоєння, потребує пошуку ефективних методів навчання, засобів контролю рівня опанування знань, які б значно підвищували якість навчання. Зараз якісне викладання дисциплін неможливо здійснювати без використання тих можливостей, що надають компʼютерні технології. Застосування компʼютерів та інших гаджетів в освіті спричинило появу нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дають змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, а педагогам – ефективніше взаємодіяти зі студентами. Нові інформаційні освітні технології на основі компʼютерних засобів дозволяють значно підвищити ефективність навчання. Надано всебічний аналіз сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України й запропоновано засоби вирішення методичних та організаційних проблем інформатизації освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ.ов высших учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – Москва : Академия, 2007. – 364 с.

Образование и XXI век: информационные и коммуникационные технологии. – Москва : Наука, 2009. – 191 с. – (Кибернетика: неограниченные возможности и возможные ограничения).

Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для вузов / И. Г. Захарова. – Москва : Академия, 2007. – 192 с.

Биков В. Ю. Класифікація засобів навчання / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука ; Ін-т засобів навчання АПН України. – Київ, 2005. – С. 39–60.

Метешкин К. А. Кибернетическая педагогика. Лингвистические технологии в системах с интегрированным интеллектом / К. А. Метешкин. – Харьков : Междунар. слав. ун-т, 2006. – 239 с.

Дядюн С. В. Інформацiйні технології в освіті / С. В. Дядюн // Application of information technologies in the preparation and operation of law enforcement forces : International scientific and practical conference, March 15, 2019, Ukraine, Kharkiv / The National Academy of the National Guard of Ukraine. Kharkiv, 2019. – Р. 13–15.

Meteshkin K. O. Problems of higher education engineering and the ways of their solution / K. Meteshkin, S. Dyadun, O. Zelinska // Application of information technologies in the preparation and operation of law enforcement forces : International scientific and practical conference, March 15, 2019, Ukraine, Kharkiv / The National Academy of the National Guard of Ukraine. – Kharkiv, 2019. – Р. 83–85.

Dyadun S. Information and communication technologies in education / S. Dyadun // Інноваційні технології в освіті : зб. матеріалів Міжнар. наук.-техн. конф., 9–11 квітня 2019 р., м. Івано-Франківськ / Нац. техн. ун-т нафти і газу ; відп. за вип. С. А. Чеховський, Н. М. Піндус. – Івано-Франківськ, ІФНТ, 2019. – С. 284–286.

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Дядюн, С. В. (2020). Впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологій в освітній процес. Проблеми сучасної освіти, (11), 114-125. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17667