Краєзнавча практика в умовах карантину (досвід, проблеми, погляд у майбутнє)

  • Ольга Ігорівна Вовк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Сергій Михайлович Куделко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: навчально-виробнича практика,, краєзнавство, загальнонаціональний карантин, дистанційне навчання

Анотація

У статті висвітлюються основні аспекти проведення щорічної краєзнавчої навчальновиробничої практики для студентів історичного факультету на базі Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Проаналізовано досвід, отриманий за час існування практики. Особливу увагу присвячено проведенню практики отриманий 2020 року в умовах загальнонаціонального карантину, повʼязаного з пандемією COVID-19. З урахуванням санітарно-епідеміологічних вимог практика була проведена у дистанційному режимі, що вимагало від її керівників розробки нових форм роботи зі студентами. Вказано на ефективність цих форм та можливість їхнього застосування і в майбутньому.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Вовк О. І. З досвіду екскурсійної діяльності співробітників Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька. VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 24 березня 2016 р.) / уклад. О. Г. Павлова. – Харків, 2017. – С. 59–63.

Вовк О. І. Філателістична колекція з фондів Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька. VIII Луньовські читання. Проблеми збереження музейних колекцій : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 30 березня 2017 р.). / уклад. О. Г. Павлова. Харків, 2018. С. 151–155.

Вовк О. І., Куделко С. М. Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Каразінського університету в науковому й освітньому процесах. Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць / уклад. В. Г. Пасинок, Т. О. Маркова. Харків, 2019. Вип. 10. С. 15–23.

Краєзнавча навчально-виробнича практика 2020 року: підведено підсумки. Кафедра історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://historiography.karazin.ua/news/kraeznavcha-navchalno-virobnicha-praktika-2020-roku-pidvedeno-pidsumki (дата звернення : 28.08.2020).

Куделко С. М., Павлова О. Г., Вовк О. І. Методичні рекомендації з навчальновиробничої краєзнавчої практики для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 032 «Історія та археологія», денної форми навчання. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 24 с.

Науковий проект «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cityface.org.ua/ (дата звернення : 28.08.2020).

Онлайн-колекція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://collection.karazin.ua/ (дата звернення : 28.08.2020).

On-line виставки. Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tronkocentr.karazin.ua/on-line-vistavka-2/.

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Вовк, О. І., & Куделко, С. М. (2020). Краєзнавча практика в умовах карантину (досвід, проблеми, погляд у майбутнє). Проблеми сучасної освіти, (11), 70-74. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17651