Курс історії України для студентів непрофільних спеціальностей: інтегрування дисципліни в загальний процес підготовки фахівця

  • Сергій Миколайович Куліш Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Ольга Євгенівна Філатова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: історія України, гуманітарні дисципліни, фахівець, спеціальність

Анотація

Вивчення певного кола гуманітарних наук, до яких належить історія України, традиційно є невідʼємною частиною програм підготовки бакалаврів у кожному українському закладі освіти.
Проте в останні роки форсованого реформування системи вищої освіти переосмислюється роль загальноосвітніх дисциплін у підготовці фахівця. В руслі цього процесу відбувається
трансформація курсу історії України відповідно до потреб розвитку сучасної науки, до потреб певної освітньо-професійної програми підготовки фахівця. Заданий вектор трансформації вищої освіти сприяє пошуку нових методів викладання дисципліни та практичного застосування отриманих знань і навичок у майбутній професії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі : матеріали міжвузів. науково-метод. семінару (м. Київ, 18 груд. 2009 р.) / відповід. ред. С. О. Костилєва. – Київ : ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2010. – 89 с.

Вітчизняна історія в школах і вузах України: останнє десятиріччя : семінар. – Київ : Інститут Кеннана, 2002. – 32 с.

Дорошенко Д. І. Історія України : в 2-х т. Т. 1. / Д. І. Дорошенко. – Київ : Глобус, 1992. – 238 с.

Історія України. Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять і самостійної роботи студентів. Історія України: матеріали до семінарських занять / уклад. О. М. Хорошев. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 180 с.

Куліш С. М. Курс історії України для студентів технічних спеціальностей: основні проблеми і методи їх вирішення / С. М. Куліш, О. Є. Філатова // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХVI Киришинські читання) (м. Полтава, 30–31 трав. 2019 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2019. – С. 185–187.

Танцюра В. І. Історія України : навч. посіб. / В. І. Танцюра, С. М. Куліш, О. О. Пересада. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 492 с.

Танцюра В. І. Історія України: комплекс навчально-методичних матеріалів для студентів та викладачів / В. І. Танцюра, С. М. Куліш. – Xарків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 94 с.

Опубліковано
2021-07-30
Як цитувати
Куліш, С. М., & Філатова, О. Є. (2021). Курс історії України для студентів непрофільних спеціальностей: інтегрування дисципліни в загальний процес підготовки фахівця. Проблеми сучасної освіти, (11), 15-18. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17631