Проблеми і перспективи підготовки аспірантів екологічних спеціальностей в Україні

  • Надія Василівна Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Ганна Валеріївна Тітенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Алла Наумівна Некос Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Катерина Богданівна Уткіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: національна рамка кваліфікацій, аспірант, спеціальність, екологічні науки, проблеми

Анотація

Репрезентовано результати дослідження думки фахівців, що здій­снюють підготовку кадрів вищої кваліфікації в Україні за спеціальностями екологічного спрямування. Основою роботи є опитування шляхом анкету­вання та його статистичний аналіз. Отримані результати засвідчили існу­вання проблем організаційного й наукового характеру. Важливою пробле­мою названо відсутність в оновленому переліку галузей знань і спеціаль­ностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у тому числі - докторів філософії («Перелік 2015»), окремо - кваліфікації з екологічних наук - PhD («Екологія»).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Про затвердження Переліку наукових спеціальностей : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1057 // Документ z1133-11, чинний, поточна редакція - Редакція від 15.05.2015, підстава - Z0409-15 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11

Про затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, згідно з якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF

Про особливості запровадження Переліку галузей знань і спеці-альностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2015 р. № 266 : Наказ МОНУ від 06.11.2015 р. № 1151 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-01-18/4636/nmo-1151.pdf

Про затвердження «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ministriv-kabineta-postanovi/postanova-vid-bereznya- 2016-261-pro-2016-3063.html

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова КМУ від 23.11. 2011 р. № 1341 // Архів оригіналу за 2013-08-27 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011- %D0%BF

Про затвердження плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки : Розпорядження КМУ від 14.12.2016 р. № 1077 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2016-%D1%80

Максименко Н. В. Очікування випускників-екологів щодо праце¬влаштування за фахом / Н. В. Максименко, С. М. Широкоступ // Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. / уклад. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. - Вип. 6. - С. 13-23.

Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів : Лист МОН України 1/9-150 від 14.03.2018 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/lyst-mon-pro-vidpovidalnist- specrad.pdf

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Максименко, Н. В., Тітенко, Г. В., Некос, А. Н., & Уткіна, К. Б. (2019). Проблеми і перспективи підготовки аспірантів екологічних спеціальностей в Україні. Проблеми сучасної освіти, (10), 31-42. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/16046

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)