Вимоги до створення інструментальних засобів для емуляції процесів інтеграції програмних систем із використанням HTTP/HTTPS протоколів

  • Костянтин Д'яченко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Дмитро Зінов'єв Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: комп’ютерні науки, програмні системи, прикладний програмний інтерфейс, REST, емуляція веб-сервісів

Анотація

Емуляція процесів інтеграції програмних систем із використанням HTTP/HTTPS протоколів на теперішній час широко використовується при розробці програмних систем з розподіленою архітектурою. У роботі розглянуто сучасний стан проблеми, проаналізовано існуючі інструментальні засоби для її вирішення, виявлені недоліки та запропонований концептуальний підхід та вимоги до програми, яка дозволить автоматизувати і налагодити процеси розробки та тестування програмних систем із використанням HTTP/HTTPS протоколів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Костянтин Д'яченко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

студент факультету комп'ютерних наук

Дмитро Зінов'єв, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

старший преподаватель

Посилання

Кулямин В.В. Место тестирования среди методов оценки качества ПО / В.В. Кулямин, О.Л. Петренко. URL: https://software-testing.ru/library/5-testing/117-2008-10-13-19-25-13 (дата звернення 02.11. 2019)

Aggarwal K. API Mocks and why should we care / Kapil Aggarwal. URL: https://medium.com/@kapil.aggarwal1/api-mocks-and-why-should-we-care-418b24c35c25 (дата звернення 08.11. 2019)

Bulaty W. Stubbing, Mocking and Service Virtualization Differences for Test and Development Teams. URL: https://www.infoq.com/articles/stubbing-mocking-service-virtualization-differences/ (дата звернення 10.11. 2019)

Артемий . Архитектура REST / Артемий. URL: https://habr.com/ru/post/38730/ (дата звернення 06.11. 2019)

Fowler M. Mocks Aren't Stubs / Martin Fovler. URL: https://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html (дата звернення 12.11. 2019)

Bloom J. D. MockServer. What is Mock Server / James D Bloom. URL: http://www.mock-server.com/#what-is-mockserver (дата звернення 10.11. 2019)

Integrating Groovy in a Java application. URL: http://docs.groovy-lang.org/latest/html/documentation/guide-integrating.html (дата звернення 06.11. 2019)

Опубліковано
2019-11-04
Як цитувати
Д’яченко, К., & Зінов’єв, Д. (2019). Вимоги до створення інструментальних засобів для емуляції процесів інтеграції програмних систем із використанням HTTP/HTTPS протоколів. Комп’ютерні науки та кібербезпека, (2), 33-40. https://doi.org/10.26565/2519-2310-2019-2-05
Номер
Розділ
Статті