Розпаралелювання математичної моделі фільтра Габора

  • Serghii Rassomakhin Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Artur Bykov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: відбитки пальців, біометричне зображення, функція Габора, паралельне виконання

Анотація

У зв’язку з збільшеною інформатизацією сучасного суспільства і збільшенням числа потоків і об’єктів інформації, які необхідно захищати від несанкціонованого доступу, все більш актуальними стають проблеми використання технологій ідентифікації особистості за біометричними параметрами для розмежування доступу до інформаційних ресурсів.  У статті розглянуто математичну модель попередньої обробки відбитків пальців за допомогою фільтра Габора. Представлена ​​блок-схема паралельної моделі програмного забезпечення попередьої обробки видбитків пальців. У статті також проаналізовані різні технології, що дають можливість організувати паралельне виконання програми, описані переваги та недоліки кожної з них, на основі яких вибирається оптимальна для конкретного завдання. Надано звіт про швидкість виконання програми з різною кількістю потоків та їх пріоритетом. Також представлено оригінальне зображення ( вхідне значення ) та результат програми( вихідне значення ).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Serghii Rassomakhin, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

д.т.н., зав. кафедри Безпеки інформаційних систем і технологій

Artur Bykov, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Студент факультету комп’ютерних наук

Посилання

Гудков В. Ю., Бойцов А. В. Улучшение изображений отпечатков пальцев с помощью фильтра Габора. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uluchshenie-izobrazheniy-otpechatkov-paltsev-s-pomoschyu-filtra-gabora (дата звернення 05.09.2019).

Костенко Л. С. Методы и алгоритмы сглаживания фона изображений в системах распознавания образов / Л. С. Костенко. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. 2014. Вып. 64. С. 177-181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vikt_2014_64_21 (дата звернення 03.09.2019).

Ляхов П. A. Валуева М. В. Применение сглаживающих фильтров для очистки от шума изображений в оттенках серого. Наука. Инновации. Технологии. 2015. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-sglazhivayuschih-filtrov-dlya-ochistki-ot-shuma-izobrazheniy-v-ottenkah-serogo (дата звернення 05.09.2019).

Федюкович Г. Г. Сравнение использования технологий параллельного программирования Microsoft применительно к задаче поиска данных MapReduce URL: http://omega.sp.susu.ru/books/conference/PaVT2010/poster/169.pdf (дата звернення 05.09.2019).

Гудков В. Ю., Бойцов А. В. Улучшение изображений отпечатков пальцев с помощью фильтра Габора. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uluchshenie-izobrazheniy-otpechatkov-paltsev-s-pomoschyu-filtra-gabora (дата звернення 05.09.2019).

Рыканов А.С. Анализ методов распознания отпечатков пальца. Системи обробки інформації. 2010. Вип.6 (87) . С.164 – 171. URL: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/7838/soi_2010_6_37.pdf (дата звернення 05.09.2019).

MPI: A Message-Passing Interface Standard Version 3.0. URL: https://www.mpi-forum.org/docs/mpi-3.0/mpi30-report.pdf (дата звернення 25.09.2019).

Параллельное программирование на OpenMP. URL: http://ccfit.nsu.ru/arom/data/openmp.pdf (дата звернення 11.10.2019).

Blaise B. POSIX Thread – Introduction to multithreading. URL: https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/ (дата звернення 07.09.2019).

Опубліковано
2019-11-04
Як цитувати
Rassomakhin, S., & Bykov, A. (2019). Розпаралелювання математичної моделі фільтра Габора. Комп’ютерні науки та кібербезпека, (2), 5-11. https://doi.org/10.26565/2519-2310-2019-2-02
Номер
Розділ
Статті