Комп’ютерні науки та кібербезпека

Міжнародний електронний науково-теоретичний журнал.

ISSN 2519-2310

Заснований в 2015 році.

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

У виданні висвітлюються результати досліджень теоретичних і науково-технічних проблем створення ефективного інструментального забезпечення комп'ютерних інформаційно-комунікаційних систем та проблем забезпечення захисту інформації з використанням сучасних математичних методів, інформаційних технологій і технічних засобів.

Мови: англійська, українська, російська.
Періодичність виходу
- один раз у квартал.

E-mail редакційної колегії: - cscsjournal@karazin.ua


Правила оформлення статей в журналі "CS&CS" дивись: "РОЗМІЧАЛЬНИЙ ПРИМІРНИК ЖУРНАЛУ CS&CS".
Для перегляду всіх випусків журналу дивисьрозділ меню «АРХІВ».

 ---------------------------------------------

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Азарєнков Микола, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Рассомахін Сергій, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна 
Кузнецов Олександр, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Малахов Сергій, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна 

---------------------------------------------

Додаткова інформація об усіх членах редколегії наведена у першому номері журналу за кожен рік.

№ 2 (2017)


Обкладинка
Випуск 2(6) 2017