Комп’ютерні науки та кібербезпека

Міжнародний електронний науково-теоретичний журнал (ISSN 2519-2310)

Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (у 2015 році).

Журнал виходить один раз в квартал.

Робочі мови журналу: українська, англійська, російська.

Науковий профіль видання охоплює питання що пов’язані з проблематикою забезпечення захисту інформації та створення ефективного інструментального забезпечення сучасних інформаційно-телекомунікаційних система з використанням сучасних математичних методів, технологій і технічних засобів.

E-mail редколегії: cscsjournal@karazin.ua

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

АЗАРЄНКОВ М.О. – д-р фіз.-мат. наук, проф., академік НАН України, проректор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Інтернаціональний колектив редколегії журналу (Німеччина, Канада, Польща, Іспанія, Японія, Мексика та ін. країни), станом на 2017 рік, об'єднує 40 відомих фахівців з інформаційних технологій та питань захисту інформації. Додаткова інформація о всіх членах редакційної колегії  наведена у кожному 1-му номері журналу за кожен рік.

Правила оформлення статей у журналі “CS&CS” див.: -  «РОЗМІЧАЛЬНИЙ ПРИМІРНИК ЖУРНАЛУ CS&CS»,  пункт Меню «ЗМІСТ», далі посилання на pdf-файл».


№ 3 (2017)


Обкладинка
Випуск 3(7) 2017