Галузь та проблематика

Проблематика статей охоплює широке коло наукових питань. Головна увага приділяється дослідженню історії та культури України, історіографічним проблемам, етнокультурним студіям. На сторінках Вісника розглядаються особливості соціальних, політичних і культурних процесів у європейському, загальноукраїнському та регіональному вимірах від давніх часів до сьогодення. Видання також включає статті та матеріали, присвячені проблемам інтелектуальної історії та історії повсякденності.

Процес рецензування

Статті проходять внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Вісник ХНУ «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» як збірник наукових праць виходить у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна з 1994 року. На сьогодні вийшло друком 19 випусків Вісника.