Педагогические направления подготовки учителей основ здоровья

  • Марія Степанівна Гончаренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: системно-синергетический подход, педагогические технологии здоровьесбережения, подготовка учителей основ здоровья

Анотація

Обоснована системно-синергетическая подготовка учителей основ здоровья, включающая новые педагогические технологии; раскрыты глубины понимания значимости таких профессиональных подходов, как холистический, личностный, системный, акмеологический, аксиологический, деятельностный, личностно ориентированный, рефлексивный и компетентностный; сделаны выводы относительно необходимости внедрения системно-синергетического подхода в высшее профессиональное образование Украины.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості. – Том 1. – Чернівці : Букрек, 2015. – 840 с.

Вознюк О. В. Синергетична парадигма креативної педагогіки. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : монографія / за ред. Н. В. Гузій. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 3–22.

Гончаренко М. С. Теоретико-методологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя основ здоровʼя на засадах синергетичного підходу : монографія / М. С. Гончаренко. – Харків, 2019. – 458 с.

Карпенчук С. Г. Філософія освіти (загальна теорія педагогіка) : монографія. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 688 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – Київ : Грамота, 2005. – 448 с.

Крижко В. В. Антологія аксіологічної парадигми освіти : навч. посібник. – Київ : Освіта України, 2005. – 440 с.

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Гончаренко, М. С. (2020). Педагогические направления подготовки учителей основ здоровья. Проблеми сучасної освіти, (11), 180-189. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17677