Формування й розвиток критичного мислення – основа підготовки сучасного спеціаліста

  • Тодор Васильович Сандуляк Харківська медична академія післядипломної освіти
Ключові слова: післядипломна підготовка спеціалістів, критичне мислення, методологія та методи формування й розвитку критичного мислення в неонатології

Анотація

Підкреслено, що важливою проблемою особистісного формування спеціаліста в сучасних умовах використання електронних засобів навчання є розвиток критичного мислення. Констатовано недостатню дидактичну та психологічну підготовку сучасних викладачів щодо формування й розвитку критичного мислення спеціалістів у неонатології. Обґрунтовано необхідність та наведено досвід цілеспрямованого створення й використання кейсів обміркованої та підготовленої сукупності методів і засобів організації та змісту навчання, методів оцінювання навчальних досягнень слухачів для кожної теми, створення навчального середовища і гуманістичної атмосфери спілкування під час занять, що дають змогу сформувати й розвивати критичне мислення та набути професійних компетентностей спеціаліста з неонатології.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Council recommendation of 22 May 2017 on the European Qualification Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning [Electronic resource]. // Official Journal of the European Union. – 2017. Т. 60. – P. 15–28. – Mode of access : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN.

Національна рамка кваліфікацій : Додаток до Постанови від 23.11.2011 р. № 1341, в ред. від 12.06.2019 р. № 509 / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text (дата звернення : 25.06.2020).

Lipman M. Thinking in education / M. Lipman. – New York : Cambridge University Press, 1984. – 303 p.

Терно С. О. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С. О. Терно. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. 268 с.

Терно С. О. Методика розвитку критичного мислення старшокласників в процесі навчання історії : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук / С. О. Терно. – Київ, 2015. – 44 с.

Сандуляк Т. В. Оцінка імунної резистентності та реактивності новонароджених : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи / Т. В. Сандуляк. – Харків : ХМАПО, 2017. – 124 с.

Сандуляк Т. В. Дослідження та оцінка неврологічного статусу новонароджених : навч.-метод. посіб. / Т. В. Сандуляк. – Харків, 2019. – 306 с.

Сандуляк Т. В. Оцінка стану індивідуального здоровʼя новонароджених : навч.- метод. посіб. для самостійної роботи слухачів. – Харків, 2019. – 106 с.

Клименко Т. М. Компетентності викладачів і слухачів за рівнями європейської рамки кваліфікацій / Т. М. Клименко, Т. В. Сандуляк, О. А. Сердцева, М. Т. Сандуляк // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2018. – № 3. – С. 36–43.

Європейські стандарти допомоги для забезпечення здоровʼя новонароджених: медична допомога та клінічна практика / пер. укр. мовою ; Асоціація неонатологів України, 2019 // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2019. – Т. 9, № 3(33). – С. 4–64 ; Т. 9, № 4(34). – С. 5–32.

Proposal for a council recommendation on Key Competences for Lifelong Learning 2018/0008 (NLE) [Electronic resource] / European Commission. Brussels, 2018. 18 p. – Mode of access : https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competenceslifelong-learning.pdf (дата звернення : 25.06.2020)

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Сандуляк, Т. В. (2020). Формування й розвиток критичного мислення – основа підготовки сучасного спеціаліста. Проблеми сучасної освіти, (11), 166-170. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17675