Платформи й мобільні додатки для створення та використання контенту із технологією доповненої реальності в освітньому процесі

  • Дмитро Вадимович Мацокін Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Ірина Миколаївна Пахомова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: доповнена реальність, освіта, інноваційні методи навчання, цифрова компетентність, STEM-компетентність

Анотація

Розглянуто можливості використання доповненої реальності в освітньому процесі. Надано інформацію про найзручніші платформи (сервіси) та мобільні додатки, за допомогою яких можна створювати нові або впроваджувати вже наявні дидактичні матеріали із доповненою реальністю для занять у середній та вищій школах. Зазначено важливість формування інформаційно-цифрової та STEM-компетентностей студентів у процесі практико-орієнтованого навчання. Запропоновано авторський мобільний додаток із доповненою реальністю «Electricity AR». Розглянуто базові кроки для створення мобільного додатка із доповненою реальністю у системі Unity.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бондар Я. С. Доповни свою реальність [Електронний ресурс] / Я. С. Бондар – Режим доступу : https://vseosvita.ua/webinar/dopovni-svou-realnist-43.html (дата звернення : 25.06.2020).

Доповнена реальність, або ar-технології. Як це працює? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://thefuture.news/page1837780.html (дата звернення : 25.06.2020).

Ключові зображення для програми Electricity AR [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kfk.biz.ht/android/Electricity/images_ukr.html (дата звернення : 25.06.2020).

Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення : 25.06.2020).

Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік : Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/ (дата звернення : 25.06.2020).

Мобільний додаток для Android Platform [Electronic resource]. – Mode of access : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma (дата звернення : 25.06.2020).

Мобільний додаток «Electricity AR» [Electronic resource]. – Mode of access : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmatsokin.electro (дата звернення : 25.06.2020).

Мобільний додаток «Crystal AR» [Electronic resource]. – Mode of access : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmatsokin.kfk (дата звернення : 25.06.2020).

Мобільний додаток для iOS (iPhone) Platform [Electronic resource]. – Mode of access : https://itunes.apple.com/us/app/hp-reveal/id432526396?mt=8 (дата звернення : 25.06.2020).

Рудик О. Б. Загальний підхід до формування переліку компетенцій щодо опанування природничо-математичними дисциплінами / О. Б. Рудик // Математика у сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 29–32.

Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm (дата звернення : 25.06.2020).

Azuma Ronald T. A survey of augmented reality / Ronald T. Azuma // Teleoperators and Virtual Environments archive. – 1997. – Vol. 6., Issue 4. – P. 355–385.

Blippar. Augmented reality [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.blippar.com (дата звернення : 25.06.2020).

HP Reveal: A new Extended Reality Platform [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.hpreveal.com/ (дата звернення : 25.06.2020).

Unity [Electronic resource]. – Mode of access : https://unity3d.com/ru/get-unity/download (дата звернення : 25.06.2020).

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Мацокін, Д. В., & Пахомова, І. М. (2020). Платформи й мобільні додатки для створення та використання контенту із технологією доповненої реальності в освітньому процесі. Проблеми сучасної освіти, (11), 153-160. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17672