Досвід застосування ігрового турніру як освітньої технології у процесі викладання соціологічних дисциплін

  • Олександр Сергійович Голіков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Олександра Олександрівна Дейнеко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: викладання соціології, ігровий турнір, освітня технологія, опонент, рецензент, методи викладання

Анотація

Репрезентовано ігровий турнір як освітню технологію; проаналізовано основні компоненти та особливості реалізації ігрового турніру у двох його модифікаціях – спрощеній та традиційній; визначено структурні компоненти та процесуальні особливості кожної модифікації; розкрито переваги освітньої технології ігрового турніру на прикладі викладання соціологічних дисциплін; наведено конкретний практичний досвід використання цієї освітньої технології; сформульовано висновки щодо можливостей та обмежень її застосування у практиці викладання соціально-гуманітарних дисциплін; обґрунтовано висновок про необхідність покрокового запровадження спрощеної та традиційної модифікацій ігрових турнірів в освітній процес.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Archer M. Social Integration and System Integration: Developing the Distinction / M. Archer // Sociology. – 1996. – Vol. 30, – № 4. – P. 679–699.

Bilenka Yu. O. The Brainstorming Session as One of the Effective Interactive Methods of Teaching English [Electronic resource] / Yu. O. Bilenka, M. M. Kolomiets. Mode access :https://cutt.ly/TrR3Z6r.

Howe N. Millennials rising: the next great generation [Electronic resource] / N. Howe, W. Strauss. URL : http://books.google.ru/books?id=vmNkJ9oYc2IC (дата звернення : 20.01.2020).

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гидденс. – 2-е изд. Москва, 2005. – С. 10–167.

Керимова Л. М. Теория структурации Э. Гидденса: методологические аспекты [Электронный ресурс] / Л. М. Керимова, Т. Х. Керимов. Режим доступу : http://ecsocman.hse.ru/data/882/870/1231/004.KERIMOV.pdf (дата звернення: 01.03.2020).

Кравченко С. А. Играизация общества: контуры новой постмодернистской парадигмы / С. А. Кравченко // Общественные науки и современность. – 2002. – № 6. – С. 143–155.

Осипчук А. Теория морфогенеза Маргарет Арчер как попытка синтеза «структураагентность» [Электронный ресурс] / А. Осипчук. Режим доступу : http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/24/1214864495/08_Osipchuk.pdf (дата звернення : 01.03.2020).

Соболевська М. О. Соціальний порядок та соціальна інтеграція крізь призму синтетичної соціологічної теорії Е. Гідденса [Електронний ресурс] / М. О. Соболевська. Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua (дата звернення : 01.03.2020).

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Голіков, О. С., & Дейнеко, О. О. (2020). Досвід застосування ігрового турніру як освітньої технології у процесі викладання соціологічних дисциплін. Проблеми сучасної освіти, (11), 99-108. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17660