Практичні аспекти застосування web-ГІС технологій і даних дистанційного зондування у навчанні

  • Андрій Борисович Ачасов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: студенти, екологія, інформація, дистанційне зондування, космічні знімки, Sentinel

Анотація

Проаналізовано значення інтернет-технологій під час підготовки студентів екологічних спеціальностей. Визначено, що із найзручніших сайтів, що надають доступ до безкоштовних сучасних космічних знімків, є Sentinel Hub, що репрезентує європейський проєкт глобального моніторингу навколишнього середовища і безпеки Copernicus. Sentinel Hub є web-ГІС платформою, яка дозволяє не лише переглядати багатоспектральні космічні знімки на будь-яку територію, але й надає можливості стосовно їх первинного аналізу. Наведено приклади практичного застосування знімків Sentinel для вирішення екологічних завдань і покращення професійної підготовки студентів-екологів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Copernicus : Overview [Electronic resource]. – Mode access : http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview3.

Бойко П. І. Принципи розроблення систем різноротаційних сівозмін в Україні / П. І. Бойко, Д. В. Літвінов, Я. С. Цимбал, С. О. Кудря // Збірник наук. праць Нац. наук. центру "Інститут землеробства НААН" [Електронний ресурс]. – 2018. – Вип. 1. – С. 3–14. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpzeml_2018_1_3.

Обзор QGIS [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.qgis.org/ru/site/about.

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Ачасов, А. Б. (2020). Практичні аспекти застосування web-ГІС технологій і даних дистанційного зондування у навчанні. Проблеми сучасної освіти, (11), 95-98. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17659

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)